česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Škody po povodních se dají řešit i vlastními silami
27. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Škody po povodních se dají řešit i vlastními silami V letošním letním období Osečnou a obce v její působnosti opět zasáhly vydatné přívalové deště a způsobily problémy v různých lokalitách.

Voda z bahnem zaplavila obytné části obcí a největší škodu způsobila na místní komunikaci Kotel – Zábrdí, kde vznikly velké vymleté prohlubně a hrozila v několika místech destrukce komunikace. Vzhledem k tomu, že město v současné době nemělo na tyto rozsáhlé opravy finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že opravu provedou zdejší veřejně prospěšné pracovníci, kteří v úseku cca 138 m po vybagrování vyštětovali břehy kameny, dosypali je jílem a svahy vysázeli břežním porostem. Je zde předpoklad, že terén rychle zaroste a břehy se zpevní kořeny vrb. Úprava tak byla provedena přírodě blízkým opatřením bez použití betonu. Prostor bude průběžně monitorován.

„Myšlenku provedení protierozního opatření jsem získal při nedávné exkurzi v nedalekém Sasku, kdy okolí malých toků upravují obdobnými způsoby a doba již prověřila, že to jsou způsoby účinné. Správnost tohoto opatření v našich podmínkách nám potvrdí jen čas…“ uvedl starosta Osečné Jiří Hauzer.

Přijeli, viděli a zvítězili
27. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 27. září 2014 vyjeli mladí Plamínci na letos poslední soutěž v požárním útoku a to do Rynoltic. Počet zúčastněných družstev byl hojný – 10 mladších, 10 starších a 5 družstev přípravky. Obě naše družstva (mladší a starší) startovala ze čtvrté pozice, takže do poslední chvíle to bylo velice napínavé. Při ukončení posledního družstva děti zjistily, že družstvo mladších a i družstvo starších se umístilo na prvním místě a domů si s cenami přiváží i poháry a zlaté medaile. Gratulujeme!


Povinné očkování psů!!!
26. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmK zajištění povinného očkování psů proti vzteklině Městský úřad Osečná jako orgán veterinární péče oznamuje termíny a místa hromadného očkování psů proti vzteklině.

Chovatelé (držitelé) psů se mohou dostavit se psy staršími 3 měsíců, kteří nejsou v imunitě proti vzteklině, tzn. během uplynulých 12 měsíců nebyli očkováni a kteří jsou zdrávi, k hromadnému očkování proti vzteklině v termínech uvedených na tomto oznámení, nebo v jiných termínech k privátním veterinárním lékařům. Předvedený pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem, musí být v doprovodu dospělé osoby.

Nezapomeňte na očkovací průkaz psa!

Cena očkovací vakcíny je 70,– Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,– Kč.

ČASOVÝ ROZVRH:

  • 1. října 2014 od 14:50 do 15:00 hod. – Druzcov u obchodu
  • 1. října 2014 od 15:20 do 16:00 hod. – Chrastná u statku
  • 1. října 2014 od 16:10 do 16:45 hod. – Lázně Kundratice u autoopravny
  • 1. října 2014 od 16:50 do 17:30 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu
  • 1. října 2014 od 17:45 do 17:55 hod. – Kotel u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

  • 8. října 2014 od 16:30 do 16:45 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu

Dle § 55 odst.c) zák.č.87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění předpisů pozdějších, jsou chovatelé zvířat povinni dodržovat opatření stanovená k předcházení vzniku, zdolávání a zamezení šíření nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Porušování této povinnosti je posuzováno jako přestupek dle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.108/1987 Sb., o působnosti veterinární péče, ve znění předpisů pozdějších. Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 11 odst.2 uvedeného zákona až do výše 5.000,– Kč.

Vítání občánků
20. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Vítání občánků Dne 20. září 2014 proběhlo Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se narodili v městě Osečná od prosince 2013 do května 2014, jsou to: Leontýna Jarešová, Nicolas František Collie, Leona Smolová, Jakub Valoušek, David Výborný, Elena Třešňáková, Adriana Diblíčková a Daniel Táborský.


Starší a mladší družstvo Plamínků se zúčastnilo hasičské soutěže ve Stráži nad Nisou
20. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 20. září 2014 se mladí hasiči zúčastnili s jedním mladším a jedním starším družstvem ve Stráži nad Nisou soutěže „O pohár starosty v požárním útoku“. Mladší mužstvo se popasovalo s jedinou disciplínou – požárním útokem na výbornou, porazilo všech zbylých 10 týmů a veze si domů zaslouženě pohár za 1. místo. Starší družstvo po problémech s rozpojenou hadicí B od rozdělovače a následném namáhavém nápravném boji dokončilo disciplínu na předposledním mís­tě.


Zájezd čtenářů a seniorů z Druzcova
16. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Zájezd čtenářů a seniorů z Druzcova V úterý 16. září 2014 proběhl za pěkného počasí tradiční podzimní zájezd čtenářů a seniorů z Druzcova. Cílem byl tentokrát hrad Grabštejn a město Hrádek nad Nisou.

Po dlouhé a důkladné prohlídce hradu Grabštejn šli účastníci zájezdu poobědovat do místní restaurace. Po dobrém obědě následovala prohlídka města v srdci Trojzemí a nákupy suvenýrů. Zdařilý zájezd se konal za přispění Městského úřadu v Osečné.

Eva Köhlerová

Stará garda z Osečné vybojovala druhé místo na fotbalovém turnaji v polských Krotoszycích
13. září 2014, autor: Jiří Hauzer

O Puchar Wójta Gminy Krotoszyce U příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného sportovního areálu v polských Krotoszycích proběhl v sobotu 13. září 2014 fotbalový turnaj starých gard s názvem „O Puchar Wójta Gminy Krotoszyce”.

Turnaje se zúčastnila tři družstva: Stará garda z Krotozsyc, z Rokitnic (obě PL) a z Osečné (CZ). Na prvním místě se nakonec umístil domácí tým staré gardy z Krotoszyc, na druhém místě skončila stará garda z Osečné a třetí místo obsadila stará garda z Rokitnic. Nejlepším hráčem turnaje byl komisí rozhodčích jednohlasně zvolen Jaroslav Volejník (v Polsku přejmenovaný na Volebník).

Zpestřením byl pozápasový, pětisériový penaltový rozstřel mezi starostkou Krotoszyc Beatou Castaneda Trujillo a starostou Osečné Jiřím Hauzerem s výsledkem:

Aktér 1 2 3 4 5
Beata Castaneda Trujillo X 0 0 0 0
Jiří Hauzer X 0 0 X 0

Průběh celého turnaje byl poté rozebrán při společném občerstvení, kterým vyvrcholilo toto přátelské setkání.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.