česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka - Čarodějnice 2016
26. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Čarodějnice 2016 Sraz všech čarodějnic, čarodějů, strašidel, duchů, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí bude v sobotu 30. dubna 2016 v 18.00 hod. před novou hasičskou zbrojnicí v Lázních Kundraticích.

V 18.00 hodin povede skřítek Kundrát lampionový průvod od zbrojnice do lázní, kde si děti zasoutěží. Zapálení ohně je plánováno na 20.00 hod. Občerstvení je zajištěno.

Připraveny jsou zábavné hry a soutěže. Za soutěže dostanou děti vuřty, které si pak opečou u ohně poblíž velké vatry!

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné
16. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná zveřejňuje záměr prodat pozemek st.p.č. 56 o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2, vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 900.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 29.4.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Cyklisté zaplavili Osečnou
16. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

50 Cyklorájem Podralsko V sobotu 16. dubna 2016 proběhl v Osečné první závod ze seriálu SpinFit Dětského MTB cupu Libereckého kraje. Tohoto závodu se zúčastnilo 200 dětí z celé České republiky. V 10.00 hodin začaly startovat nejmladší děti na odrážedlech. Po nich následovaly všechny kategorie podle věku. Tratě byly odstupňovány délkou i technickou náročností dle věku závodníků. Po dojezdu nejstarších proběhlo vyhlašování pěti nejlepších v každé kategorii. Závodníci obdrželi medaile, diplomy a ceny. Město Osečná v dětského závodu reprezentovali: Antonín a Adam Penz, Viktorka Svobodová, Adéla Kyselová a Aneta Kyselová.

V tentýž den, přesně ve 12.00 hodin zdejšího času byl v Osečné u hřbitova odstartován jarní cyklistický závod s názvem ENERVIT 50 Podralsko. I přes špatné počasí se na start postavilo 200 závodníků na dlouhou 58 km trať a 110 závodníků na kratší 25 km okruh, který se jel po asfaltových cestách Cykloráje Podralsko letos poprvé. Vyhrál Aleš Razím ze SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAMU, město Osečná tentokrát nikdo nereprezentoval.

Zázemí celého závodu bylo v areálu Základní školy v Osečné.

Veškeré informace o tomto cyklozávodu a konečné výsledky naleznete na stránkách pořadatele závodu SpinFit Liberec.

Plamínci z Jeřmanic tentokrát pohár nepřivezli
16. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 16. dubna 2016 se vydali mladí Plamínci bojovat do Jeřmanic na tzv. Jeřmanický víceboj. Boj to byl do slova a do písmene, jelikož se soutěže zúčastnilo celkem 8 družstev přípravky, 30 družstev mladších a 20 družstev starších hasičů. Naši Plamínci se pokusili zabodovat se dvěma družstvy mladších a dvěma družstvy starších. Utkali se celkem v 6-ti disciplínách, které se všechny tentokrát už konaly venku, kde nám bohužel vůbec nepřálo počasí. Celý den dosti pršelo a bylo i chladno, ale i přesto v mladší kategorii družstva obsadila 8. a 10. místo a starší získali krásnou 2. a 4. příčku.

Velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková

Čápi přiletěli na komín bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka
13. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Čápi 2016 Ve středu 13. dubna 2016 v 10:45 hodin přiletěl do Osečné párek čápů, který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka. Čápi zde hnízdili již několikrát a podle jejich chování se zdá, že i letos by tu mohli vyvést mláďata.


Vítání občánků
9. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Vítání občánků Dne 9. dubna 2016 proběhlo Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci, kteří se narodili v městě Osečná od června do prosince 2015, jsou to: Karolína Bazevičiusová, Dominika Vaisarová, Nela Pavlásková, Miloš Hampl, Filip Kysela a Marek Přepechal.


Osečná začala s kompostováním
1. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Osečenská radnice koncem února 2016 rozdala občanům 180 kusů zahradních kompostérů o velikosti 1000 litrů. Ty jsou na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě smlouvy, poté přejdou do vlastnictví uživatele.

Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt je zaměřen na snižování podílu kompostovatelných složek v komunálním odpadu, jeho separací v kompostérech s následným využitím kompostu přímo v místě vzniku.

„Rozmístěním zahradních kompostérů do domácností na území města Osečná je vytvořena hustá síť sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby zahrad a dojde tak ke snížení množství zbytkového odpadu, který končí bez užitku v popelnicích. Jsem moc rád, že se nám tento administrativně náročný projekt podařilo realizovat“, uvedl starosta Jiří Hauzer.Projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“ je spolufinancován Evropskou unií. Povinná publicita 

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.