česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Osečnou navštíví hejtman Libereckého kraje Martin Půta
16. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Osečnou navštíví hejtman Libereckého kraje

Vážení občané,

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 17.00 do 18.00 hodin proběhne v aule radnice setkání hejtmana Libereckého kraje Martina Půty s občany Osečenska.

Přijďte s ním debatovat i Vy o důležitých tématech našeho kraje…

Všichni jste srdečně zváni.

Jiří Hauzer, starosta


Pozvánka
14. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Projev Vážení občané,

jak jistě všichni víte, od roku 2016 se zabýváme problémem úpravy veřejných prostranství v Osečné – Lázních Kundraticích. Vybráno bylo celkem 20 prostranství, která by bylo vhodné upravit tak, aby co nejúčelněji mohla sloužit současným potřebám občanů. K tomuto účelu byla vybrána firma pana architekta Valerta. V současnosti již máme posledních 7 návrhů případné realizace. Návrhy jsou připraveny na prostranství ve Školní ulici, prostor před mateřskou školkou II v Českolipské ulici, sjezd u křižovatky ulic Nová – Českodubská, spojená prostranství při ulici Příčná a Liberecká, prostranství při Lázeňské ulici a prostor u Jenišovského mlý­na.

Příprava tohoto projektu byla projednávána již na několika veřejných zasedáních zastupitelstva, avšak s návrhem se seznámila jen hrstka našich občanů. Z tohoto důvodu svolávám na 23. 1. 2017 od 18.00 hodin v aule radnice veřejné zasedání, kde bude hlavním bodem jednání představení těchto jednotlivých návrhů. Byl bych velmi rád, kdyby se ti, co se o problém zajímají, tohoto zasedání zúčastnili.

Jiří Hauzer, starosta

Prezidentské volby 2018 - v Osečné by do druhého kola postoupil Zeman a Drahoš!
13. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Prezidentské volby 2018Dne 13. ledna 2018 nejen v Osečné s úderem čtrnácté hodiny skončilo první kolo prezidentských vo­leb.

K prezidentským volbám 2018 ve volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo 575 z 901 voličů ze seznamu. Šest voličů odevzdalo neplatný hlas.

Volební účast v Osečné tedy činí 63,82%.

Výsledky devíti kandidátů po sečtení všech hlasů v Osečné:

1 Topolánek Mirek Ing. BEZPP 4,04% 23 hlasů
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. BEZPP 12,47% 71 hlasů
3 Fischer Pavel Mgr. BEZPP 5,97% 34 hlasů
4 Hynek Jiří RNDr. REAL 1,58% 9 hlasů
5 Hannig Petr Mgr. Rozumní 0,52% 3 hlasů
5 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. ODA 0,17% 1 hlasů
7 Zeman Miloš Ing. SPO 38,31% 218 hlasů
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 10,72% 61 hlasů
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP 26,18% 149 hlasů

Novoroční trénink karate s rodiči
5. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Novoroční trénink karate s rodiči Oddíl karate Taisó pořádal v pátek 5. ledna 2018 novoroční trénink. Výjimečného setkání se zúčastnili také rodiče malých karatistů a mohli spolu se svými dětmi zažít, jaké to je. Byly předány další dva bílé pásy a Dominiku Hájkovi bylo uděleno 8.kyu – žlutý pás. Nejlépe cvičícím byly předány oddílové vaky na výstroj, které pro oddíl skvěle vytvořila paní Helena Buliřová. Po poděkování rodičům proběhlo hromadné focení a na závěr tréninku se všichni občerstvili donesenými dobrotami.

Tímto chceme také pozvat nové zájemce o cvičení karate na naše páteční tréninky, na nichž probíhá celoroční nábor.

Přejeme všem do nového mnoho úspěchů a dobrou kondici.

Tibor Kmetyo, vedoucí oddílu karate Taisó

PF 2018
1. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

PF2018
Příjemné prožití svátečních dnů, úspěchy osobní i pracovní, pevné zdraví a spokojenost po celý rok 2018

přeje Váš

Městský úřad Osečná


Den otevřených dveří na Radnici
29. prosince 2017, autor: Jiří Hauzer

Ocenění občané 2017 V pátek 29. prosince 2017 proběhl v aule radnice v Osečné již pojedenácté „Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům. Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – majitel tvrze Krassa Ing. Roman Lenner a jednatel tvrze Krassa Tadeáš Lenner, BBA. K radosti všech nás navštívily také MUDr. Helena Girethová a Zdena Rybářová.

Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici hostů a vystoupení hudebního uskupení Senior kvintet proběhlo ocenění aktivních občanů za rok 2017.


Oceněni na návrhy zastupitelů byli tito občané:

  • Jaroslav Barták – za úspěšné vedení kroužku mladých myslivců
  • Alena Třešňáková – za dlouhodobou spolehlivou práci ve školní kuchyni
  • Jitka Kozáková – za obětavou práci v oblasti pěstounské péče

Po tomto slavnostním aktu shlédli účastníci 50minutovou fotografickou prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a Ing. Jiřího Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za rok 2017. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do nového roku 2018. Po oficiální části volně navázala neformální beseda při drobném občerstvení, které připravily místní kuchařky a zaměstnankyně MÚ.

Díky dotaci z MŠMT se podařilo nakoupit nové vybavení pro mladé hasiče
18. prosince 2017, autor: Jiří Hauzer

Sbor dobrovolných hasičů Osečná získal v roce 2017 dotaci z programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, jehož vyhlašovatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cíl projektu byl naplněn, neboť se z dotace podařilo nakoupit multifunkční mobilní přístřešek a bundy s potiskem „Hasiči Osečná“.


Povinná publicita Projekt byl realizován díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.