česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oteplení a déšť zvedl hladinu Ploučnice, přes bezpečnostní přeliv Jenišovského rybníka přetéká voda
21. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Přes bezpečnostní přeliv Jenišovského rybníka přetéká voda Oteplení, které přišlo v posledních dnech způsobilo rychlejší tání sněhu a to hlavně směrem od Janova Dolu, kdy se Jenišovský rybník naplnil a již přetéká přes bezpečnostní přeliv. Členové povodňové komise rozhodli vypouštět vodu i přepouštěcím korytem odběrného objektu mlýnského náhonu. V Ploučnici tento přítok způsobil zvýšenou hladinu, která je na stupni jedna. Hodně nám pomohla pomoc státu, který nám zafinancovat opravy mostů, jejichž malý průtoční profil nestíhal a voda se rozlévala. Nově postavené mosty a propusti umožňují daleko větší průtok a mnohonásobně snižují riziko povodní.

Hladiny všech našich toků průběžně monitorujeme a doufáme, že nedojde k žádné mimořádné události, jako v letech 2010 a 2013.

V Osečné se opět rozběhl čas
21. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Kostelní hodinový stroj V Osečné se opět rozběhl čas, neb místním zlatým řemeslným ručičkám se podařilo po několika pokusech rozeběhnout letitý kostelní hodinový stroj.

„Občané si právem stěžovali, že se podle těchto hodin léta řídí a že delší čas byly kostelní hodiny mimo provoz. Věřím, že opět budou odměřovat čas zas tak, jak mají“, uvedl starosta Jiří Hauzer.


Úprava Druzcovského potoka
13. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Úprava Druzcovského potoka V minulosti docházelo v obci Druzcov při jarním tání a při letních přívalových deštích k částečným záplavám a následným škodám na majetku. Na podnět města a místních občanů správce toku navrhl opatření sestávající ze dvou etap. Horní část již byla zrealizována a tok je upraven. Na střední a spodní část byl v posledních dvou letech připravován projekt na úpravu toku a ten si vyžadoval souhlas jednotlivých vlastníků pozemků a nemovitostí. Bohužel, někteří majitelé pozemků souhlas s úpravou toku nedali, nelze tudíž v realizaci pokračovat. Na základě výše uvedeného chceme občany informovat, že práce na projektové dokumentaci navržené stavby „Druzcovský potok“ byly v závěru roku 2016 ukončeny. Správce toku nadále s navrženou stavbou neuvažuje. Morální zodpovědnost za další případné škody způsobené velkou vodou padá tímto na občany, kteří tato protipovodňová opatření neumožnili.

Jiří Hauzer, starosta

Občané se seznámili s několika návrhy úprav veřejných prostranství
5. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Prezentace veřejných prostorů 2017 Ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhlo na veřejném zasedání městského zastupitelstva v aule radnice představení několika dalších návrhů úprav veřejných prostranství v Osečné, Lázních Kundraticích. Po úvodním slovu starosty města odprezentoval pan architekt Valert několik návrhů – občané se postupně seznámili se zhotovenými návrhy na parkoviště u Kundratické ul., prostranství u panelového domu, prostranství u stromu při Českolipské ul. – u Beranů a výhled u lípy při ul. Březový háj. Na závěru proběhla k jednotlivým prostranstvím diskuse.

Jednotlivé návrhy úprav veřejných prostranství v Osečné, Lázních Kundraticích budou postupně umisťovány do rubriky Připravované koncepty města Osečná.

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
1. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2017.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2017. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 20.3.2017 do 4.4.2017. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 26.2.2017, usnesení č. 5/2017.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Díky našim hasičům vznikla bezpečná ledová plocha na bruslení
29. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Ledová plocha na bruslení Na hřišti vedle jídelny Základní školy vznikla veřejná ledová plocha na bruslení. Bezpečnou ledovou plochu připravili místní dobrovolní hasiči a pro veřejnost je zdarma.

Moc děkujeme!


Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze v Chrastné vyhráli Volejník s Klauzem
28. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze V sobotu 28. ledna 2017 proběhl v Chrastné první závod Mistrovství České republiky dvojic na ledové ploché dráze. Na dobře připraveném ovále se utkalo celkem 8 jezdců. V tomto prvním klání nakonec zvítězili Lukáš Volejník s Janem Klauzem. Druzí skončili otec a syn Hutlovi a třetí místo vybojovali David Lizák a Robert Růžička. Jan Pecina s Martinem Běhalem skončili čtvrtí. Memoriál Saši Kopeckého vyhrál nepřekonatelný Lukáš Hutla.


Výsledky prvního závodu MČR dvojic v Chrastné:

1. Tým SK Osečná I – 26 bodů

 • Lukáš Volejník (3,2,3,3,2,2) 15
 • Jan Klauz (2,3,2,3,1,1) 11

2. Tým ZP Pardubice – 23 bodů

 • Lukáš Hutla (3,3,3,3,3,3) 18
 • Radek Hutla (1,1,2,1,0,0) 5

3. Tým – 12 bodů

 • David Lizák (0,E,1,2,1,1) 5
 • Robert Růžička (1,1,0,0,2,3) 7

4. Tým SK Osečná II – 11 bodů

 • Jan Pecina (2,2,1,1,3,F) 9
 • Martin Běhal (0,0,0,0,0,2) 2


Výsledky Memoriálu Saši Kopeckého:

 1. Lukáš Hutla
 2. Lukáš Volejník
 3. Jan Pecina
 4. Robert Růžička
 5. David Lizák
 6. Martin Běhal
 7. Radek Hutla

Pozn.: Jan Klauz se nezúčastnil vinou závady na spojce

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.