česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Splašková a dešťová kanalizace a oprava vodovodního řadu
18. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Kanalizace 2015 Výstavba splaškové kanalizace probíhá v součastné době v ulici Kundratická a Příčná směrem ke Svatovítskému náměstí a ke kostelu sv. Víta, dále bude pokračovat až do Liberecké ulice. Autobusová doprava bude zachována, ale stále bude výrazně omezen provoz. Zároveň by bylo vhodné všechny odpočinkové aktivity a procházky směrovat z důvodů bezpečnosti mimo tyto zasažené komunikace. Děkujeme našim občanům za trpělivost spojenou s tímto dopravním omezením.

Do 23. března 2015 obdrželo celkem 153 domácností oznámení k zahájení zkušebního provozu kanalizace a možnost připojení se na veřejnou část. K dnešnímu dni se dostavilo k sepsání smlouvy pouhých 35 občanů ze všech obeslaných. Připojených domácností je zatím pouze 9.

Žádáme tímto všechny občany, kteří již mají oznámení o možnosti připojení, aby se dostavili k sepsání smluv na zkušební provoz! Smlouvy je třeba sepsat do 20. května 2015 a vlastní připojení na veřejnou část kanalizace musí být nejpozději do 31. srpna 2015. 99 % všech majitelů nemovitostí se v roce 2008 souhlasně podepsalo pod plánovanou realizaci kanalizace. Je nutné se chovat zodpovědně.

Co je k napojení potřeba?

Nejdříve je nutné uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod – zkušební provoz a to na Městském úřadě Osečná, u paní Dany Sucharové – nejlépe si telefonicky domluvit termín předem (tel.: 485 164 813). K sepsání smlouvy je nutné nahlásit počet vodoměrů na daném č.p. a stav vodoměru k datu sepsání smlouvy. Pokud je více vlastníků dané nemovitosti, musí přijít smlouvu podepsat všichni vlastníci. Pokud je na č.p. více vodoměrů, musí být smlouva na každý z nich. Také je nutné nahlásit, jestli máte vodovod SČVK, případně vlastní studnu.

Po předložení smlouvy stavbyvedoucímu Martinu Hrochovi (Tel.: 724 035 145) z realizační firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je možno dle projektu započít vlastní práce s připojením. Vlastní připojení na veřejnou část přípojky pak proběhne v předem dohodnutém termínu pod dohledem zástupce města a stavbyvedoucího – nutná kontrola před záhozem výkopu a pořídí se nezbytné fotografie. Ještě jednou připomínám, že neveřejná část domovní přípojky musí být provedena podle příslušné projektové dokumentace a územního souhlasu a že do této kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody a vody ze septiku.

Každý majitel nemovitosti má v podstatě tři možnosti, jak se fyzicky připojit:

  1. vlastními silami
  2. nechá si udělat celou přípojku dodavatelsky
  3. část prací (např. výkopové práce) si provede sám a dodavatelská firma práce dokončí.

Důležitá informace: po dobu zkušebního provozu se stočné nehradí!

V rámci stavby splaškové kanalizace SČVK provádí opravy vodovodního řadu. Chtěl bych požádat všechny majitelé nemovitostí, kteří mají problémy s dodávkou pitné vody, a to hlavně malý průtok, aby problém nahlásili na SČVK nebo na zdejší úřad. Bylo by velmi problematické provádět opravy vodovodu po skončení prací a vytvoření nového asfaltového povrchu.

V minulém týdnu byl dopracován pro Liberecký kraj realizační projekt na opravu krajské silnice v úseku od nové čističky odpadních vod k mostu přes Ploučnici v Liberecké ulici. Vzhledem k podloží se vyskytlo mnoho komplikací. Nyní probíhá proces stavebního povolení a počítám, že v měsíci dubnu kraj vyhlásí výběrové řízení na tuto stavbu. V současné době je problematičtější vybrat dodavatele, než stavbu zrealizovat. V měsíci září by mělo být započato se samotnými stavebními pracemi, které by měly být dokončeny do konce tohoto roku. Budeme všichni doufat, že termín bude dodržen.

Jiří Hauzer, starosta

Narozeniny oslavil pan Josef Rybář z Druzcova
16. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Josef Rybář Dne 16. dubna 2015 oslavil své 91. narozeniny pan Josef Rybář z Druzcova. Oslavenec se těší dobrému zdraví, veselé náladě a stálou chutí do života.

Blahopřejeme a přejeme vše nejlepší do dalších let!


Cyklisté zaplavili Osečnou
12. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

50 Cyklorájem Podralsko V neděli 12. dubna 2015 přesně ve 12.00 hodin zdejšího času byl v Osečné u hřbitova odstartován již tradiční jarní cyklistický závod s názvem 50 Podralsko. Závod na 50 km s převýšením 200m vedl po asfaltových cestách Cykloráje Podralsko s cílem opět v Osečné. Tohoto závodu se zúčastnilo 189 závodníků z celé České republiky. Město Osečná reprezentoval v závodě jen Lukáš Volejník, který skončil po přepáleném startu na solidním 94. místě.

Zázemí celého závodu bylo v areálu Základní školy v Osečné.

Veškeré informace o tomto cyklozávodu a konečné výsledky naleznete na stránkách pořadatele závodu SpinFit Liberec.

Kotelské lípy ošetřeny
12. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Kotelské lípy 2015 Město Osečná nechalo vypracovat projekt „Ošetření Kotelských lip“. Předmětem projektu bylo ošetření a stabilizace dvou památných lip velkolistých, rostoucích na volném prostranství mezi původní zástavbou v obci Kotel. Důvodem realizace projektu byly tyto možné rizikové faktory: rozlomení korun v důsledku nedostatečného zajištění stability úžlabí, odlomení některé kosterní větve s následnou destrukcí celého stromu a pád suchých větví.

Vlastní práce byly realizovány odbornou firmou v průběhu měsíce února 2015. Poté byl proveden úklid okolí po zásahu, které zajistilo město vlastními silami. Celkové náklady na ošetření činily 36.000.-Kč. Na projekt přispěl i Liberecký kraj z 50 %, tj. částkou 18.000 Kč prostřednictvím programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu Podpora ochrany přírody a krajiny.

Projekt navázal na v minulém roce městem provedenou revitalizaci okolí Kotelských lip a vytvořeného odpočinkového místa. Dále navázal na další protierozní ekologické projekty v blízkém okolí, které město provádí vlastními silami ze svých prostředků ve spolupráci se Saskými partnery.

Valná hromada Sportovního klubu Osečná
11. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Valná hromada 2015 V sobotu 11. dubna 2015 proběhla v restauraci Slunce Valná hromada SK Osečná, z.s.. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2014 prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2014 představila Alice Viková, zprávu revizní komise přednesla Renata Májová a návrh rozpočtu na rok 2015 predikovala Alice Viková. S činností fotbalového oddílu mužů seznámil přítomné vyčerpávajícím způsobem Luděk Pokorný, o práci florbalového oddílu informovala Mgr. Radmila Jánošíková a za oddíl Motosport promluvil Jaroslav Volejník.

Hlavním bodem schůze bylo projednání a nakonec i schválení nových stanov dle zákona o spolcích.

Na závěr Valné hromady předal předseda SK Osečná Luboš Pytloun společně s paní Marií Guričanovou dárkový koš jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí. Oceněni byli: Volejník Jaroslav, Bartáková Ingrid, Penzová Jitka, Rybář Josef a Brejška Josef.

Upozornění občanům
11. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.


Sociální komise poblahopřála paní Staré
10. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Ludmila Stará Dne 10. dubna 2015 oslavila své půlkulaté narozeniny paní Ludmila Stará. Zástupkyně sociální komise jí přišly popřát a přesvědčily se, že paní Stará se těší dobrému zdraví. Smích, veselí a dobrá nálada u ní také rozhodně nechybí.

Přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví a energie do dalších let!


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.