česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Velikonoční dílna 2015
28. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Velikonoční dílna 2015 V sobotu 28. března 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční Velikonoční dílnu. Zúčastnilo se jí spousta dětí s rodiči a všichni si pak domů odnesli celou řadu výrobků, které si sami zhotovili.


Žabí zábrany v Osečná opět nainstalovány!
27. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPři silnici za Osečnou směrem na Břevniště můžeme již několik let na jaře spatřit sítě natažené podél komunikace (cca 0,5 km). Říkáme jim žabí zábrany. Stavíme je společně s kamarády a dětmi z oddílu Zbojnící každé jaro, abychom ochránili žáby při jejich jarním tahu k rybníku. Hlavním druhem je ropucha obecná, která je na seznamu ohrožených druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Během jarního tahu přeneseme přes silnici zhruba tisíc žab, které by jinak mohly zahynout pod koly aut. Ne všude je možné natáhnout a obsluhovat tyto sítě, tak prosíme řidiče, aby v tomto období byli opatrní a snažili se jim vyhnout.

V letošním roce jsme instalovali sítě v neděli 15. března 2015. Za pomoc děkujeme hlavně Zbojníkům pod vedením Mgr. Milana Jánošíka.

Do dnešního dne jsme již zachránili 420 ropuch a dokonce 2 blatnice skvrnité, které jsou silně ohroženým druhem. Jejich výskyt již v tomto časném jaru (normálně je nalézáme až ke konci dubna) jen potvrzuje mírný průběh zimy a nástup jara.

Ing. Václav Köhler

Upozornění občanům
27. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.


ZŠ a MŠ Osečná - Sběr papíru, PET lahví a pomerančové a citronové kůry
26. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2015 Ve čtvrtek 26. března 2015 proběhl u základní školy v pořadí již druhý sběr papíru, PET lahví a pomerančové a citronové kůry. Výtěžek za tento sběr bude připsán na konto jednotlivým třídám. Každé třídě ještě na její konto přispěje SRPŠ stejně velkou částkou, jakou nasbírali žáci ve třídě. Nejpilnější třída má tak zatím po prvním sběru na svém kontě částku 14.878,–Kč, kterou mohou využít na úhradu dopravy, věcných odměn, vstupného nebo potravin pro žáky.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Postup při napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci města Osečná
19. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Vážení občané,

majitelé nemovitostí na již zprovozněné trase splaškové kanalizace mají již možnost napojení!

Co je k napojení potřeba?

  1. Nejdříve je nutné uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod – zkušební provoz a to na Městském úřadě Osečná, u paní Dany Sucharové (Tel.: 485 164 813). K sepsání smlouvy je nutné nahlásit počet vodoměrů na daném č.p. a stav vodoměru k datu sepsání smlouvy. Pokud je více vlastníků dané nemovitosti, musí přijít smlouvu podepsat všichni vlastníci. Pokud je na č.p. více vodoměrů, musí být smlouva na každý z nich. Také je nutné nahlásit, jestli máte vodovod SČVK, případně vlastní studnu. Důležitá informace – po dobu zkušebního provozu se stočné nehradí!
  1. Po předložení smlouvy stavbyvedoucímu Martinu Hrochovi (Tel.: 724 035 145) z realizační firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. je možno dle projektu započíst vlastní práce s připojením. Vlastní připojení na veřejnou část přípojky pak proběhne v předem dohodnutém termínu pod dohledem zástupce města a stavbyvedoucího – nutná kontrola před záhozem výkopu a pořídí se nezbytné fotografie. Ještě jednou připomínám, že neveřejná část domovní přípojky musí být provedena podle příslušné projektové dokumentace a územního souhlasu a že do této kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody!

Jiří Hauzer, starosta

Plamínci na Dlouhomosteckém čtyřboji bodovali
14. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Plamínci na Dlouhomosteckém čtyřboji bodovali V sobotu 14. března 2015 vyrazili Plamínci se třemi družstvy (2× mladší a 1× starší) na první letošní soutěž „Dlouhomostecký čtyřboj“, který se konal v Dlouhém Mostě. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – štafeta dvojic, uzlová štafeta, hadicová štafeta a překážková štafeta. Všechny disciplíny se konaly v uzavřeném prostoru a to v místní tělocvičně a na sále v restauraci „U loterie“. Osečenské starší družstvo Plamínků po velkém boji ve své kategorii zvítězilo a mladší dvě družstva se nakonec umístila na solidním 4. a 9. místě.

Požár skládky v Druzcově zaměstnal nejen osečenské hasiče
7. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Požár skládky v Druzcově V sobotu dne 7. března 2015 vznikl požár na skládce odpadu v Druzcově. Požár byl nahlášen po 3. hodině ranní. Když se na místo dostavil starosta města, hořely v jednom místě desítky pneumatik. Na místě zasahovaly jednotky hasičů z celého okolí včetně našich dobrovolných hasičů, kteří požár hasili až do 6.30 hodin. Požářiště bylo předáno poté pracovníkům skládky, kteří budou místo hlídat a dle potřeby dohašovat. Naši občané byli několikrát městským rozhlasem informováni o situaci s důrazem na omezení větrání a uzavření oken proti případnému zadýmení bytových prostor.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.