česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Upozornění pobřežníkům - kontrola stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů
2. července 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění pobřežníkům Vážení spoluobčané,

Dne 2. července 2015 jsme společně s pracovníky Povodí Ohře a magistrátními úředníky města Liberce provedli po roce kontrolu stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů nejen v Osečné, z důvodů rizika povodní.

Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že někteří majitelé přilehlých pozemků u Ploučnice stále zužují profil toku Ploučnice tím, že dosypávají břehy nejen posekanou trávou, uskladňují dřevo a jiný materiál, a tím snižují kapacitu průtoku v rizikových situacích při jarním tání, či letních přívalových deštích.

Z tohoto důvodu vyzývám všechny občany, aby do toku či na břehy našich vodních toků nevhazovali žádné odpady, neumisťovali posekanou trávu, neskladovali zde materiály, které mohou ucpat při zvýšení hladiny propustě či mostky a řádně se starali o břežní porost.

Upozorňujeme s ohledem na zákon 254/2001 Sb. § 67 čl. (2) Zákon o vodách (vodní zákon), že na březích žádných toků se nesmí nic umísťovat ani skladovat!

Žádám tedy všechny spoluobčany o dodržování těchto protipovodňových pravidel a o následné odstranění veškerého materiálu z břehů vodního toku Ploučnice, Zábrdky a Druzcovského potoka. Během letních měsíců bude provedena opětovná kontrola a v případě zjištění nedostatků, budeme nuceni postupovat podle zákona. Ještě bych chtěl upozornit, že některá riziková místa budou monitorována záznamovým zařízením.

Děkuji za pochopení.

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Závěr školního roku 2014/15 a Rozloučení s 9. třídou
26. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Rozloučení s 9. třídou V pátek 26. června 2015 proběhlo v zasedací místnosti Radnice slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy ZŠ Osečná. K našim absolventům promluvili: pan Jiří Hauzer – starosta města Osečná, pan Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel základní školy a paní RNDr. Hana Čechová – třídní učitelka. Zároveň s vysvědčením obdržel každý žák speciálně upravené tričko jako upomínku na školní léta, strávená na ZŠ v Osečné. Na závěr slavnostního aktu přišel na řadu slavnostní přípitek a společná fotodokumentace. 

Mezinárodní setkání starších žáků tentokrát v Markersdorfu
25. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Mezinárodní setkání starších žáků tentokrát v Markersdorfu Ve dnech 17. – 21. června 2015 proběhlo mezinárodní setkání starších žáků Základní školy v Osečné (CZ), Markersdorfu (DE) a Krotoszyc (PL).

Tentokrát pět dní plných výletů, sportu, přírody, zábavy, her a soutěžení se vydařily i za velmi nepříznivého počasí.

Žáci navštívili mimo jiné dinopark Saurierpark Kleinwelka, rozhlednu v okolí Berzdorfského jezera a sjeli na člunech značný kus řeky Nisy, která odděluje Německo od Polska.

Hlavní cíle setkání byly bez velkých problémů splněny. Děti pohotově využily jazykových znalostí ze škol a prakticky si tak vyzkoušely domluvit se s přáteli z Německa a Polska. Během několika mála dnů tak získaly nejen spoustu zážitků, ale především nové přátele.

Krajská hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2015 zavítala po roce opět do Osečné
24. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Krajská hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2015 zavítala do Osečné Dne 24. června 2015 v dopoledních hodinách navštívila hodnotící komise v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 Osečnou. Přivítání komise proběhlo v aule na radnici. Zde starosta Jiří Hauzer stručně představil naše městečko, nastínil nejtíživější problémy, které město má a seznámil všechny přítomné s již realizovanými projekty za uplynulé období, současně realizované projekty a projekty připravované.

Po diskusi následovala návštěva Základní školy. Po přivítání ředitelem školy Mgr. Tomášem Johanovským proběhla v aule ZŠ prezentace zaměřená na nově implementované inovační prvky ve škole. Poté hodnotící komise shlédla střípky ze školního muzikálu „Ať žijí duchové“.

Po návštěvě školy následovala prohlídka města našim minibusem. V úprku shlédli restaurovaní sousoší tří svatých nad Osečnou, obdivovali opravenou kapli Božího hrobu v Kotli a prohlédli si ošetřené Tisícileté Kotelské lípy. Celá prohlídka byla pak zakončena v hlavní knihovně.

Začíná restaurování sousoší tří svatých nad Osečnou
21. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Sousoší tří svatých nad Osečnou Sousoší tří svatých se nachází v březovém hájku na návrší na jihovýchodním okraji města Osečná. Sousoší pochází z roku 1714. Jedná se o jedno ze tří identických pískovcových sousoší, další dvě se nacházejí v Hodkovicích nad Mohelkou a Českém Dubu u Osečné. Autorství těchto památek je připisováno dílně Matyáše Bernarda Brauna – věhlasného sochaře rakouského původu, který je tvůrcem mnoha barokních skvostů v Čechách zdobících četné zámky, kostely a také Karlův most v Praze. Jedná se o skvostnou památku ojedinělou svou podobou, vznikem a nejpříhodnějším umístěním v rámci Podještědí.

Na osečenském sousoší dochází delší dobu k degradaci kamene, jsou patrné černé krusty a je zjevné silné napadení mikrovegetací. Statika sousoší je narušená, poškozené jsou jednotlivé plastiky sousoší – u sochy sv. Jana chybí hlava, z centrální plastiky je odlomeno levé rameno kříže s rukou Krista a horní část kříže s hlavou Krista. Oběma světcům chybí kovové, pozlacené části mečů a svatozáře. Je odtržená podpůrná zeď od vlastního sousoší.

Záchrana této kulturní památky přichází proto právě včas. Restaurování sousoší bude spočívat v těchto úkonech: předzpevnění, biosanace, biologické čištění, čištění krusty, výměna kovových prvků za nerezové (kramle, spony), injektování a statické zajištění trhlin, celk. plastická retuš + spárování, doplnění chybějících částí kříže a Krista, osazení hlavy sv. Jana + plastická retuš, lokální barevná retuš, osazení světcům pozlacené části mečů a svatozáře, závěrečné povrchové ošetření (biocidní a hydrofobní).

„Jsem rád, že se nám podařilo v době náročné výstavby splaškové kanalizace a ČOV připravit a realizovat tento projekt a zachránit tak toto pro nás cenné dílo“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Na tento projekt přispěje i Liberecký kraj 50%, které poputují z programu resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podprogramu „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“.

Povinná publicita Projekt „Restaurování sousoší sv. Luitgardy, sv. Jana a sv. Pavla v Osečné“ podpořil Liberecký kraj. 

ZŠ a MŠ Osečná - Sběr papíru, kaštanů, žaludů a léčivých bylin
16. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2015 V úterý 16. června 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná v tomto školním roce poslední sběr papíru, PET lahví, pomerančové a citronové kůry a léčivých bylin. Výtěžek sběru bude připsán třídám na jejich konta. Po tomto sběru bude také sestaveno celkové pořadí, a prvních 45 nejlepších sběračů bude pozváno na Tajný výlet s Brontosaurem, který se uskuteční v úterý dne 23. června 2015.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenala Zdena Látová.


Kundratická lávka 2015
13. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Kundratická lávka 2015 V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhla v sobotu 13. června 2015 v odpoledních hodinách tradiční soutěž Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři. Zpestřením lávky byla nová disciplína „ručkování na člunu“. Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen.

Ve večerních hodinách proběhla diskopárty a poté následovalo vystoupení skupiny historického šermu GOLEM. Vyvrcholením celého dne byl překrásný ohňostroj.


Výsledky Kundratické lávky 2015:

Kolo:

  1. Pohořelý Jan
  2. Kysela Petr
  3. Polec Ondřej
  4. Bílý Jaroslav

Trakař:

  1. Bílý + Mirka
  2. Kuba + Pavča
  3. Dobešová + Mallmanová

Člun:

  1. Jurovčík + Modus
  2. Chlupáček + Janáček
  3. bratři Dalický

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.