česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Mateřská školka a jídelna ZŠ a MŠ v Osečné zkrásněla
8. října 2015, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná ve spolupráci se Základní školou úspěšně zrealizovalo projekty „Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná“ a „Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná“.

„Jsem rád, že se nám podařilo oba objekty zateplit ve stanovované termíny. Realizace těchto projektů nám přinese velké energetické úspory. Teď ještě zateplit objekt šaten…“, řekl starosta města Jiří Hauzer.


Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná

Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná


Projekty „Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná“ a „Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná“ jsou spolufinancovány Evropskou unií. Povinná publicita 

ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o přerušení dodávky elektřiny
8. října 2015, autor: Jiří Hauzer

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5 /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6 /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

  • Místo: Část obce Osečná, viz přiložená mapka
  • Datum a čas: 9.10.2015 od 12.30 do 15.00

V příloze:

Osečná má nového praktického lékaře pro dospělé
5. října 2015, autor: Jiří Hauzer

Od 5. října 2015 má Osečná nového praktického lékaře pro dospělé, je jím MUDr. Matěj Tvrzník.

Doktor:
MUDr. Matěj Tvrzník
Sestra:
Gerlinda Soudská
Lucie Bajanová
Telefon:
Sestry: +420 48­5 107 756 Oseč­ná
Doktor: +420 48­5 106 891 Oseč­ná
 
+420 485 179 2­40 Rozstání

Nové ordinační hodiny ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná :

Osečná otevřeno (od — do)
Pondělí 7.00 – 8.00 odběry krve 8.00 – 13.00
Středa 10.00 – 15.00
Pátek 7.00 – 8.00 odběry krve 8.00 – 13.00
Rozstání otevřeno (od — do)
Úterý 8.00 – 13.00
Čtvrtek 12.00 – 16.00

Návštěvy dle telefonické dohody s panem doktorem na tel. čísle: + 420 602 702 406

Hasičskou noc pod Ještědem ovládlo družstvo TAZ CREW, Osečenští a Druzcovští hasiči nesoutěžili
4. října 2015, autor: Jiří Hauzer

Ze soboty 3.10. na neděli 4.10.2015 proběhla celonoční soutěž s názvem „Hasičská noc pod Ještědem“. Celkem 24 čtyřčlenných družstev absolvovalo trasu v délce 40 kilometrů, kde v sedmi obcích plnily připravené úkoly. Jejich časy se sčítaly, ale přejezdy mezi jednotlivými stanovišti probíhaly bez užití signalizační techniky a podle pravidel silničního provozu.

Z šestnácti stanovišť naši hasiči zajišťovali tři stanoviště: motání hadic u hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticích, dále zdolání Mlékárenského rybníka na raftu včetně vědomostního kvízu a výměnu kola u hasičského vozidla v Druzcově.

Vítězem klání se stalo družstvo TAZ CREW SEV. TFA, na druhém místě se umístilo družstvo Horní Podluží a třetí místo obsadilo družstvo Českého Dubu. Osečenští a Druzcovští hasiči tentokrát nesoutěžili, pomáhali jen s organizací soutěže. Tato namáhavá soutěž pro všechny zúčastněné vyvrcholila vyhlášením vítězů v brzkých ranních hodinách.

Výlov Chrastenského rybníka
3. října 2015, autor: Jiří Hauzer

Výlov Chrastenského rybníka V sobotu 3. října 2015 uskutečnilo Rybářské sdružení Osečná výlov Chrastenského rybníka.


Osečenská radnice bude dávat zájemcům kompostéry, stačí splnit podmínky a odevzdat vyplněný dotazník
29. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Starosta si prohlíží kompostér

Vážení spoluobčané,

na jaře tohoto roku jsme podali jako město žádost o přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí na nákup 180 kusů zahradních kompostérů. Dotaci jsme obdrželi, v září jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele a nyní se obracíme na občany s dotazníkem.

Projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“ je zaměřen na snižování podílu kompostovatelných složek v komunálním odpadu, jeho separací v kompostérech s následným využitím kompostu přímo v místě vzniku. Rozmístěním zahradních kompostérů do domácností bude vytvořena hustá síť sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby zahrad a dojde ke snížení množství zbytkového odpadu, který končí bez užitku v popelnicích.

Zahradní kompostéry o objemu 1000 l v hodnotě cca 3000,–Kč budou v rámci projektu na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě smlouvy, poté přejdou do vlastnictví uživatele.

Zájemce o přidělení 1000 l plastového kompostéru prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání ve stanovených hodinách

den otevřeno (od — do)
Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 11.00 12.00 – 13.30

na podatelně MěÚ Osečná, do rukou paní Pohořelé nebo paní Bártové, nejpozději však do 30. října 2015. V případě většího zájmu, než je počet kompostérů, budou kompostéry zapůjčovány do vyčerpání zásob podle pořadí (rozhodující je datum a čas) odevzdaných dotazníků na podatelně MěÚ.

Podmínky a další informace naleznete na stránkách projektu Separace bioodpadů ve městě Osečná 

Jiří Hauzer, starostaProjekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“ je spolufinancován Evropskou unií. Povinná publicita 

Začíná restaurování centrálních křížů na hřbitovech v Osečné, Druzcově a Zábrdí
28. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Města Osečná začíná s restaurováním centrálních křížů na hřbitovech v Osečné, v Druzcově a v Zábrdí. Tyto dominanty místních hřbitovů jsou v havarijním stavu a byl nutný komplexní neodkladný restaurátorský zá­sah.

Restaurování centrálního kříže na hřbitově v Osečné vyžaduje rozebrání jednotlivých částí z důvodů hloubkové koroze litinového kříže. Proběhne zde odborná oprava pískovcového podstavce včetně sanace betonového základu, ošetření litinového kříže, oprava prasklin a zlacení korpusu Krista.

Restaurování centrálního kříže na hřbitově v Druzcově vyžaduje také rozebrání jednotlivých částí z důvodů zkorodovaného a ve spodní části rozpadlého litinového kříže – hrozilo zde zřícení kříže. Proběhne zde odborná oprava pískovcového podstavce, výroba tvarově a rozměrově shodné kopie kříže, ošetření a zlacení korpusu Krista.

Restaurování centrálního kříže na hřbitově v Zábrdí proběhne na místě, bez nutnosti rozebírání celků. Dojde zde k odborné opravě pískovcového podstavce, žulového kříže a bude zde navrácen formou repliky pozlacený korpus Krista.

„Jsem rád, že se nám podařilo připravit a doufám i do konce tohoto roku zrealizovat tento projekt a zachránit tak centrální kříže na našich hřbitovech“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Povinná publicitaProjekt „Restaurování centrálních křížů na hřbitovech v Osečné, Druzcově a Zábrdí“ je podpořen z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.