česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Vesnicí roku LK 2014 je Rádlo, Osečná získala diplom za příkladnou péči o životní prostředí
27. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Osečná získala diplom Ve středu 27. srpna 2014 byly na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny výsledky 20. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku. Zlatá stuha a právo užívání titulu Vesnice Libereckého kraje roku 2014 byly předány starostovi obce Rádlo panu Miroslavu Šikolovi a to za účasti radních LK, zástupců vyhlašovatelů soutěže Ministerstev pro místní rozvoj a zemědělství ČR, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, starostů zúčastněných obcí a dalších hostů a to ve vítězné obci.

Vedle absolutního vítěze, obce Rádla, se soutěžilo ještě v kategoriích Modrá stuha za společenský život, kterou získala obec Prysk. Bílou stuhu za činnost mládeže si odnesla obec Pulečný. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Ralsko a oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu patří obci Bozkov. Osečná získala diplom za příkladnou péči o životní prostředí.

„Vážím si tohoto uděleného ocenění hodnotitelskou komisí neb životní prostředí je pro nás v současné době priorita číslo jedna. V současné době mimo realizace ČOV a páteřní kanalizace připravujeme projekčně projekt zbytku odkanalizování Osečné, které by mělo proběhnout v následujících letech“ uvedl starosta Osečné Jiří Hauzer.

Na závěr slavnostního ceremoniálu nechyběl ani tradiční akt, kdy statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Zuzana Kocumová společně s členkou rady kraje Ivanou Hujerovou a starostou Rádla Miroslavem Šikolou pokřtili publikaci Vesnice roku 2014 Libereckého kraje aneb průvodce dvacátým ročníkem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Tuto publikaci si můžete zdarma vyzvednout také v našem Informačním centru!

Druhý úsek výstavby hlavní stoky kanalizace a rekonstrukce vodovodu začaly
25. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmOd 18.8.2014 začaly probíhat stavební práce na druhém úseku výstavby hlavní stoky kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Českolipská od křižovatky s ulicí Lázeňská směrem k náměstí.

Z důvodu zemních prací je v ulici zakázán provoz motorových vozidel mimo rezidentů, autobusů a vozidel stavby. Sledujte prosím postup prací kvůli příjezdu k Vašim domům – ulice bude průjezdná z jedné nebo druhé strany. Z důvodu rekonstrukce vodovodu může dojít k výpadku dodávky vody během pracovní doby.


Připojení Vašeho domu na kanalizaci je označeno dle projektu na komunikaci bílou šipkou s písmenem P. Pokud Vám toto místo nevyhovuje, obraťte se prosím na stavbyvedoucího.

Pro řešení problémů vzniklých při realizaci této stavby se obracejte na tyto pracovníky:

Martin Hroch stavbyvedoucí VHS 485 134 848 724 035 145
Milan Šmerda vedoucí výroby VHS 485 134 848 602 280 400

Děkujeme za pochopení

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. – dodavatel stavby

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná - dovolená
20. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná oznamuje, že se čtvrteční ordinace do 12.9.2014 ruší!

Jedná se tedy o tyto dny, kdy nebudeme ordinovat:

  • Čtvrtek 28.8.2014
  • Čtvrtek 4.9.2014
  • Čtvrtek 11.9.2014

Ostatní dny beze změn.

MUDr. Vladimír Šatava

Upozornění pobřežníkům - kontrola stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů
12. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Vážení spoluobčané,

Na začátku měsíce srpna 2014 jsme společně s pracovníky Povodí Ohře a magistrátními úředníky města Liberce provedli kontrolu stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů nejen v Osečné, z důvodů rizika povodní.

Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že někteří majitelé přilehlých pozemků u Ploučnice zužují profil toku Ploučnice tím, že dosypávají břehy, uskladňují dřevo a jiný materiál, a tím snižují kapacitu průtoku v rizikových situacích při jarním tání, či letních přívalových deštích. V některých místech byly zjištěny i nedovolené stavby, jako různá oplocení, či kolny. V samotném toku byla zjištěna posekaná tráva, kterou zřejmě nějaký výtečník nasypal do vody, místo aby tuto třeba zkompostoval.

Z tohoto důvodu vyzývám všechny občany, aby do toku či na břehy našich vodních toků nevhazovali žádné odpady, neskladovali zde materiály, které mohou ucpat při zvýšení hladiny propustě či mostky a řádně se starali o břežní porost.

Upozorňujeme s ohledem na zákon 254/2001 Sb. § 67 čl. (2) Zákon o vodách (vodní zákon), že na březích žádných toků se nesmí nic umísťovat ani skladovat!

Žádám tedy všechny spoluobčany o dodržování těchto protipovodňových pravidel a o následné odstranění veškerého materiálu z břehů vodního toku Ploučnice, Zábrdky a Druzcovského potoka. Během letních měsíců bude provedena opětovná kontrola a v případě zjištění nedostatků, budeme nuceni postupovat podle zákona. Ještě bych chtěl upozornit, že některá riziková místa budou monitorována záznamovým zařízením.

Děkuji za pochopení.

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Jeho Excelence Mons. Mgr. Jan Baxant navštívil Osečnou
23. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Jan Baxant navštívil Osečnou Ve středu 23. července 2014 navštívil Osečnou litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Setkal se s účastníky ministrantského tábora pořádaného na místní faře a navštívil osečenskou Radnici, kde se setkal s panem starostou. Diskutovali o historii i současnosti města a společně zavzpomínali na pana faráře Maturu. Přítomen byl také náš duchovní správce R.D. Miroslav Maňásek.

Při setkání padla také otázka na budoucnost naší fary. „Měli bychom se společně zamyslet nad budoucností, a to nejen v duchovním hledisku, ale i v tom materiálním. Konkrétně mám na mysli budoucnost naší fary, která nemá celoroční využití. Mohli bychom se orientovat například na levné ubytování v rámci církevní turistiky", uvedl starosta.

Poté se pan biskup přesunul do kostela sv. Víta, kde odsloužil závěrečnou mši svatou. Po ní následovalo společenské setkání v prostorách fary, které litoměřický biskup využil k rozhovorům s farníky.Medailónek biskupa:

Mons. Mgr. Jan Baxant je český katolický duchovní, od roku 2008 dvacátý biskup litoměřický. Před svým jmenováním biskupem byl mimo jiné rektorem Arcibiskupského semináře v Praze (1993 až 1997) a generálním vikářem českobudějovické diecéze (2003 až 2008). Jeho biskupské heslo zní latinsky „Ut videam“ česky „Ať vidím“.

Naši hasiči se zúčastnili hasičské soutěže v Markersdorfu
6. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Naši hasiči se zúčastnili hasičské soutěže v Markersdorfu V neděli 6. července 2014 se vydala 11ti-členná skupina našich hasičů + 3 děti na hasičskou soutěž do německé spřátelené obce Markersdorf. Jednalo se o soutěž v klasickém požárním útoku. Soutěžilo celkem 5 družstev a naši hasiči získali první a třetí místo. Pohostinnost hasičů z Markersdorfu byla opět velkorysá…


Námětové cvičení
5. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Námětové cvičení V sobotu 5. července 2014 se uskutečnilo námětové cvičení hasičského okrsku Osečná. Simuloval se požární útok na sportovní kabiny v obci Rozstání. Celkem se na místo sjely 4 sbory. Cvičení bylo všemi jednotkami zdárně splněno a kladně vyhodnoceno velitelem zásahu Jaroslavem Vanerem.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.