česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení z Městského úřadu Osečná
19. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěstský úřad Osečná oznamuje, že bude v době od 20.3. do 24.3.2017 z tech­nických důvodů – malování omezen provoz stavebního úřadu, v provozu bude pouze tel. č. 485 164 813. Totéž se bude týkat i kanceláře starosty.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta


Valná hromada Sportovního klubu Osečná
18. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Valná hromada 2017 V sobotu 18. března 2017 proběhla v jídelně ZŠ Valná hromada SK Osečná, z.s.. Schůzi řídil Luboš Pytloun, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2016 prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016 představila Marie Guričanová, zprávu revizní komise přednesl Aleš Kysela a návrh rozpočtu na rok 2017 predikovala Marie Guričanová – ten byl nakonec jednomyslně schválen. Dále byl zvolen nový člen výkonného výboru, pan Stanislav Pokorný. S činností fotbalového oddílu mužů seznámil přítomné Jaroslav Volejník a s činností mládeže Miroslav Berger, o práci celého florbalového oddílu informovala Mgr. Radmila Jánošíková, o práci oddílu volejbalu informovala Bc. Jana Zábrodská a za oddíl Motosport přetlumočil třístránkovou zprávu Luboš Pytloun.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata jako: oprava kabin či EUdotace.

Na závěr Valné hromady předal předseda SK Osečná, z.s. Luboš Pytloun společně se starostou města Osečná Jiřím Hauzerem puget růží a dárkový koš jubilantce, která v letošním roce oslaví kulaté výročí. Oceněna byla: Jana Caidlerová. Dary v zastoupení převzala její vnučka Eva Zábrodská.

Upozornění občanům
14. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.

Jiří Hauzer, starosta


Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
14. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2017.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2017. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 20.3.2017 do 4.4.2017. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 26.2.2017, usnesení č. 5/2017.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Mannův les - II. etapa zpřístupnění lesa začíná!
14. března 2017, autor: Jiří Hauzer

V měsíci červnu 2012 byl v Osečné úspěšně dokončen a zpřístupněn veřejnosti areál příměstského parku Mannův les. Ten je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratic. Pro pohodlí návštěvníků tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový chodník a to v délce 1100 m. Hatě jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi i osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další.

Na tento projekt letos naváže 2. etapa. V rámci této dojde k doplnění haťových chodníků o chybějící spojky v délce 118 m. S ohledem na požadavek od občanů, aby byly realizovány další lavičky, bude zde vytvořeno nové vyhlídkové místo s posezením a v oddychovém centru Mannova lesa bude umístěn odpočinkový osmiboký altán. Zde může probíhat např. výuka z blízké mateřské školky či místních spolků. Dále zde budou umístěny tři informační tabule s informacemi o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech, a s texty o zdejších lázních a o městě Osečná. Pro lepší orientaci zde budou také osazeny rozcestníky se směrovými šipkami. Projekt bude dokončen v červnu 2017.

Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná. Povinná publicita
Řada místních obyvatel a návštěvníků příměstského areálu si pokládá otázku, proč se vlastně jmenuje les Mannův – tady je možné vysvětlení: POVĚST o Mannově lese

Velitel jednotky SDH Osečná převzal od starosty města nový defibrilátor zachraňující životy
13. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Automatický externí defibrilátor Dne 13. března 2017 předal starosta města Osečná Jiří Hauzer veliteli jednotky SDH Osečná Miroslavu Hauzrovi nový automatický externí defibrilátor (A­ED).

Tento život zachraňující přístroj, nezbytný pro obnovu srdeční akce, se tak dostane k pacientovi o několik cenných minut dříve. Po proškolení budou naši hasiči vysíláni k pacientům s prokázanou náhlou zástavou oběhu v případech, kdy se dostanou na místo události rychleji než posádky ZZS LK. Pro člověka s náhlou zástavou oběhu se tak zvýší šance na přežití, a to i přežití bez viditelných následků, o přibližně 10%. Zcela zásadní roli hraje při poskytování první pomoci u pacientů s náhlou zástavou oběhu podání defibrilačního výboje. Ten má změnit porušený srdeční rytmus na rytmus tzv. normální. K tomu slouží právě věnovaný defibrilátor.

Osečenští hasiči projdou důkladným školením v sobotu 18. března 2017. Během školení se seznámí ze základními teoretickými poznatky o resuscitaci (tedy oživování) dospělého i dítěte, s používáním přístroje AED a v neposlední řadě si každý prakticky vyzkouší provádění resuscitace. Jen takto odborně proškolení laici neboli „First respondeři“ jsou totiž zakomponováni do operačního programu ZZS a až od té chvíle jsou o výpomoc žádáni.


Povinná publicitaDefibrilátor věnoval jednotce SDH Osečná Liberecký kraj ve spolupráci ze Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, v rámci projektu
„AED pro Liberecký kraj“.


Zápis do 1. ročníku ZŠ Osečná pro školní rok 2017 / 2018
6. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 7. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Ve školním roce 2017/18 může být z hlediska kapacity třídy přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná.
 2. Děti, které navštěvují MŠ Osečná.
 3. Ostatní děti.
 4. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním.

Rodiče u zápisu mohou žádat:

 1. o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. odklad povinné školní docházky

K zápisu je nutné přinést:

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce

Poznámky:

 1. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá na rozhodnutí žádný vliv.
 2. K udělení odkladu povinné školní docházky je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra pro dané zdravotní postižení a dětského lékaře.
 3. Kritéria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2016 udělen odklad povinné školní docházky.
 4. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.