česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Osečná začala s kompostováním
1. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Osečenská radnice koncem února 2016 rozdala občanům 180 kusů zahradních kompostérů o velikosti 1000 litrů. Ty jsou na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě smlouvy, poté přejdou do vlastnictví uživatele.

Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt je zaměřen na snižování podílu kompostovatelných složek v komunálním odpadu, jeho separací v kompostérech s následným využitím kompostu přímo v místě vzniku.

„Rozmístěním zahradních kompostérů do domácností na území města Osečná je vytvořena hustá síť sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby zahrad a dojde tak ke snížení množství zbytkového odpadu, který končí bez užitku v popelnicích. Jsem moc rád, že se nám tento administrativně náročný projekt podařilo realizovat“, uvedl starosta Jiří Hauzer.Projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“ je spolufinancován Evropskou unií. Povinná publicita 

Valná hromada Sportovního klubu Osečná
1. dubna 2016, autor: Jiří Hauzer

Valná hromada 2016 V pátek 1. dubna 2016 proběhla v jídelně ZŠ Valná hromada SK Osečná, z.s.. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2015 prezentoval Luboš Pytloun, zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015 představila Alice Viková, zprávu revizní komise přednesl Aleš Kysela a návrh rozpočtu na rok 2016 predikovala Alice Viková – ten byl nakonec jednomyslně schválen. Dále byl zvolen nový člen výkonného výboru, pan Jaroslav Šolek. S činností fotbalového oddílu mužů seznámil přítomné Jaroslav Volejník a s činností mládeže Jaroslav Šolek, o práci florbalového oddílu informoval Mgr. Tomáš Johanovský a Jiří Chlupáček ml., o práci oddílu nohejbalu informoval Petr Třešňák, o práci oddílu volejbalu informoval Miroslav Tomáš a za oddíl Motosport promluvil Martin Běhal.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata jako: oprava kabin, rekonstrukce palubovky v tělocvičně či EUdotace.

Na závěr Valné hromady předal předseda SK Osečná, z.s. Luboš Pytloun společně se starostou města Osečná Jiřím Hauzerem pamětní pohár jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí. Oceněni byli: Daníčková Jana, Čermák Felix, Kořínek Stanislav, Máj Martin, Prokop Petr, Viková Alice, Veselá Dagmar, Bartoš Jaroslav a Pokorný Luděk.

Veselé Velikonoce
24. března 2016, autor: Jiří Hauzer

Veselé VelikonoceVeselé Velikonoce, bohatou pomlázku a příjemně strávený prodloužený víkend

Vám přeje

Městský úřad v Osečné


ZŠ a MŠ Osečná - Sběr papíru, PET lahví a elektrospotřebičů
23. března 2016, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2016 Ve středu 23. března 2016 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná jarní sběr papíru, PET lahví a domácích elektrospotřebičů. Výtěžek sběru bude připsán třídám na jejich konta na společné třídní akce.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Žabí zábrany v Osečná opět nainstalovány!
19. března 2016, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPři silnici za Osečnou směrem na Břevniště můžeme již několik let na jaře spatřit sítě natažené podél komunikace (cca 0,5 km). Říkáme jim žabí zábrany. Stavíme je společně s kamarády a dětmi z oddílu Zbojnící každé jaro, abychom ochránili žáby při jejich jarním tahu k rybníku. Hlavním druhem je ropucha obecná, která je na seznamu ohrožených druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Během jarního tahu přeneseme přes silnici zhruba tisíc žab, které by jinak mohly zahynout pod koly aut. Ne všude je možné natáhnout a obsluhovat tyto sítě, tak prosíme řidiče, aby v tomto období byli opatrní a snažili se jim vyhnout.

V letošním roce jsme instalovali sítě v sobotu 19. března 2016. Za pomoc děkujeme hlavně Zbojníkům pod vedením Mgr. Milana Jánošíka.

Ing. Václav Köhler

Velikonoční dílna 2016
19. března 2016, autor: Jiří Hauzer

Velikonoční dílna 2016 V sobotu 19. března 2016 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční Velikonoční dílnu. Zúčastnilo se jí spousta dětí s rodiči a všichni si pak domů odnesli celou řadu výrobků, které si sami zhotovili.


Upozornění občanům
18. března 2016, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.

Jiří Hauzer, starosta


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.