česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

V Osečné se bude realizovat rekonstrukce litinového vodovodu
1. dubna 2014, autor: Jiří Hauzer

Severočeská vodárenská společnost (SVS) připravuje zahájení realizace plánované investiční akce roku 2014 – rekonstrukci poruchového vodovodu v Osečné – v ulicích Kunratická, Českolipská, Svatovítské náměstí a částečně v ul. Českodubská.

„Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy SVS dává 75%, tj. objem téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Rekonstruovaný úsek vodovodu v Osečné zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou přibližně 500 připojených obyvatel“ uvedl Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Více o stavbě:

Ve městě Osečná je připravována stavba nových splaškových stok, investorem této stavby je město. Stavba stoky „A“ bude probíhat na komunikaci č. II/278 v souběhu se stávajícím kapacitně a provozně nevyhovujícím vodovodním řadem.

Stávající vodovodní řad je tvořen litinovým potrubím o vnitřním průměru 80 mm, místy 70 mm a 100 mm. Vodovod byl uveden do provozu 1932 a v současnosti vykazuje značnou inkrustaci a je často poruchový. Proto se firma SVS rozhodla k jeho rekonstrukce v úseku, kde vede v souběhu se stokou „A“, aby po stavbě obou vodohospodářských zařízení a následné rekonstrukci povrchu komunikace nedocházelo k bodovým výkopům z důvodu poruch na vodovodu.

V rámci investiční akce firmou SVS bude pro vodovod nově použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 100 mm v délce 525 metrů a průměru 150 mm v délce 905 metrů. Součástí rekonstrukce je dále přepojení vodovodních přípojek a propojení na stávající vodovodní řady v bočních ulicích. Trasa rekonstrukce vodovodu je situována v ul. Českolipská, Kundratická, Svatovítské náměstí a částečně v ul. Českodubské. Stavba bude provedena úsporně v rámci jednoho společného paženého výkopu.

V pátek 28. března 2014 se konalo jednání hodnotící komise, kde byl vybrán zhotovitel stavby. Nyní bude probíhat zákonná lhůta po zveřejnění výběru zhotovitele. Po uplynutí této lhůty bude zhotovitel vyzván k podpisu smlouvy o dílo, bezprostředně poté zahájí zhotovitel práce na vytyčení inženýrských sítí, vydání výkopového povolení, schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací.

Realizace stavebních prací se předpokládá v termínu 05 – 10/2014.

Upozornění občanům
27. března 2014, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmZačátkem jara probíhají úklidy zahrad a sadů. Prosíme proto občany, aby nevypalovali travnaté plochy!!! Je to zakázané a mohli byste být postiženi.

Roští a zbytky dřevin můžete odvést na tradiční místo pálení čarodějnic, tj. do Lázní Kundratic.


Čápi přiletěli na komín bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka o měsíc dříve než v loňském roce
26. března 2014, autor: Jiří Hauzer

Čápi 2014 Na kontrolu upevnění hnízda čápů bílých vyjeli naši dobrovolní hasiči ve středu 26. února 2014. Hnízdo umístěné na komíně u Mlékárenského rybníka bylo totiž nutné před novým hnízděním překontrolovat a zajistit před posunutím a případným pádem.

Přesně o měsíc později, tj. ve středu 26. března 2014 přesně v 11:45 hodin přiletěl do Osečné párek čápů, který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka. Čápi zde hnízdili již několikrát a podle jejich chování se zdá, že i letos by tu mohli vyvést mláďata.


Valná hromada Sportovního klubu Osečná
22. března 2014, autor: Jiří Hauzer

Valná hromada 2014 V sobotu 22. března 2014 od 11. hodin proběhla v restauraci Slunce Valná hromada SK Osečná. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2013 přednesl Luboš Pytloun, zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013 prezentoval Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu revizní komise přednesl Aleš Kysela a návrh rozpočtu na rok 2014 představila Marie Guričanová. S činností fotbalového oddílu mužů seznámil přítomné vyčerpávajícím způsobem Luděk Pokorný, činnost oddílu fotbalu mladších žáků představil Jaroslav Šolek a o práci florbalového oddílu žen informoval Michal Pavelek.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata jako: úprava stanov dle nového zákona o spolcích, redukce členské základny či oprava kabin a eudotace.

Na závěr Valné hromady předal starosta města Jiří Hauzer společně s předsedou SK Osečná Lubošem Pytlounem ocenění nejaktivnějším členům. Oceněni byli: Luděk Pokorný, Michal Pavelek, Jaroslav Šolek, Josef Frčo, Jaroslav Bílý, Marie Guričanová a Mgr. Radmila Jánošíková. Dále byly předány plakety jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí. Oceněni byli: Zdena Rybářová, Marie Hofmanová, Pavel Ineman, Ivan Penz, Milan Guričan, Ladislav Ferkl, Vlastimil Laurin, Josef Tomáš, Luboš Pytloun, Dagmar Janíčková, Lenka Stará, Jarmila Bláhová, Rudolf Gondáš a Petr Jarý.

Upozornění na platby poplatků
15. března 2014, autor: Jiří Hauzer

Poplatek za odpad ve výši 500,– Kč na rok a osobu je splatný:

  • I. pololetí do 15.2.2014
  • II. pololetí do 15.8.2014

Poplatek ze psů ve výši 100,– Kč na rok za jednoho psa je splatný:

  • do 31.3.2014

Pozor, při nedodržení platebních podmínek, bude poplatek navýšen o sankci!

Canzonetta poblahopřála paní Rybářové
11. března 2014, autor: Jiří Hauzer

Zdena Rybářová Dne 11. března 2014 oslavila paní Zdena Rybářová v domě seniorů v Hodkovicích nad Mohelkou své 80. narozeniny. Canzonetta byla paní Rybářové pogratulovat a jako dárek jí přinesla kytičku lidových písní.

Přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví a energie do dalších let!


ZŠ a MŠ Osečná - seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
10. března 2014, autor: Jiří Hauzer

ZŠ a MŠ OsečnáSeznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání – od 1.9.2014, vícero v příloze.

Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel školy


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.