česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Kundratická lávka 2015
13. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Kundratická lávka 2015 V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhla v sobotu 13. června 2015 v odpoledních hodinách tradiční soutěž Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři. Zpestřením lávky byla nová disciplína „ručkování na člunu“. Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen.

Ve večerních hodinách proběhla diskopárty a poté následovalo vystoupení skupiny historického šermu GOLEM. Vyvrcholením celého dne byl překrásný ohňostroj.


Výsledky Kundratické lávky 2015:

Kolo:

  1. Pohořelý Jan
  2. Kysela Petr
  3. Polec Ondřej
  4. Bílý Jaroslav

Trakař:

  1. Bílý + Mirka
  2. Kuba + Pavča
  3. Dobešová + Mallmanová

Člun:

  1. Jurovčík + Modus
  2. Chlupáček + Janáček
  3. bratři Dalický

Hasičská soutěž O pohár starosty města Osečná 2015
13. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Hasičská soutěž O pohár starosty města Osečná 2015 V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 13. června 2015 v dopoledních hodinách patnáctý ročník hasičské soutěže O pohár starosty města Osečná. Soutěže se zúčastnilo pět družstev žen – Osečná, Rozstání, Březová, Vratislavice, Janův Důl a devět družstev mužů – Osečná, Druzcov, Jablonné v Podještědí, Janův Důl, Rozstání, Cetenov, Hradčany, Březová a německý Markersdorf + osečenský kroužek mladých hasičů a kroužek mladých hasičů z Rozstání. Pozorovatelem soutěže byl manšaft ze Cvikova a německého Jonsdorfu.

Na programu byla letos jen jedna disciplína a to útok na dva terče. Nejlépe se s touto disciplínou popasovalo v kategorii muži opět mužstvo z Březové, druhé místo si odváží mužstvo ze sousedního Janova Dolu a třetí skončil manšaft z Osečné. Druzcovské mužstvo mužů skončilo na pátém místě. V kategorii žen zvítězila Březová. Naše ženské družstvo po drobných komplikacích s přívodem vody skončilo na pátém místě. Vyvrcholením celé soutěže byly hasičské útoky malých hasičů z Osečné a Rozstání.

Svatovítské nokturno 2015
12. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Svatovítské nokturno 2015 V pátek 12. června 2015 proběhlo u Sousoší tří svatých nad Osečnou Svatovítské nokturno 2015. Na této akci vystoupil smíšený pěvecký sbor Canzonetta a jejich hosté. Canzonetta zde také pokřtila své nově vydané CD přiléhavě nazvané „Nocturno“.

Tradiční již čtrnácté setkání se neobešlo bez dobrého červeného vína a krásné atmosféry, kterou dokázali účinkující i přihlížející v přírodním amfiteátru vytvořit.


1.etapa výstavby splaškové kanalizace v Osečné se blíží do finiše, na řadu přijde úprava povrchů
10. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Kanalizace 2015 Akcí číslo jedna pro Osečnou v letošním roce je dokončení a zprovoznění první etapy splaškové kanalizace. V současné době již chybí vytvořit malou část páteřního kanálu, ale je třeba ještě zbudovat řadu odboček k jednotlivým nemovitostem. Práce by měly být ukončeny v září tohoto roku.

Nyní jsou na řadě jednotliví majitelé nemovitostí, kteří by se měli nejpozději do konce měsíce srpna připojit. Ti, kteří se nepřipojí, budou poté vyzváni, jakou formou likvidují splašky, a bude postupováno dle platného zákona. V současné době je napojeno 49 domů a 104 nemovitostí se ještě nepřipojilo. 24 „nešťastníků“ si ani nenašlo čas, aby přišli sepsat smlouvu.

Na řadu přichází úprava povrchů. Jak jste se možná dočetli, Liberecký kraj hodlá našemu městu pomoci tím, že v rámci projektu provede celkovou opravu silnice od mostu u Bártů na Svatovítské náměstí a dále k mostu u Hrdinů. Město se však muselo zavázat, že přispěje částkou 1 milion korun. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme stavební povolení a vybranou firmu, což je v dnešní době daleko složitější než samotná oprava, bude v měsíci srpnu proveden pouze provizorní asfaltový povrch. Na Horní Selské a Liberecké ulici bude provedena městem za pomocí krajské dotace obnova asfaltového povrchu a v dalších místech provede dodavatelská firma zaasfaltování poškozených částí vozovky.

Jiří Hauzer, starosta

Most v Chrastné a propust v Druzcově jsou již opraveny
10. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Koncem měsíce května 2015 byla v rámci oprav havárií po povodni v létě 2013 dokončena oprava mostu přes Hamerskou strouhu v Chrastné a propustu u požární nádrže v Druzcově.

Most přes Hamerskou strouhu v Chrastné 2015 Most přes Hamerskou strouhu v Chrastné byl řešen jako přímo pojížděná monolitická železobetonová desková konstrukce o jednom poli s kolmou světlostí otvoru 2,5 m. Úhel křížení převáděné komunikace s přemosťovanou vodotečí je 70°, šikmost mostu je pravá. Založení mostu je plošné na základových pasech. Izolace mostu je celoplošná, přetažena na rub opěr. Na obou okrajích mostu jsou železobetonové římsy s odrazným obrubníkem. Jako záchytné zařízeni na mostě je na obou římsách mostu osazeno ocelové zábradlí. Napojení na koryto vodoteče je na vtoku před mostem a na výtoku za mostem provedeno pomocí nábřežních zdí. Dno vodoteče je v celém rozsahu mostu zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Na závěr byla v prostoru mostního objektu obnovena komunikace.

Propust u požární nádrže v Druzcově 2015 Propust u požární nádrže v Druzcově byla řešena jako trubní, ze železobetonových trub DN 1000 mm. Délka propustu činí 5 m. Trouby jsou uloženy na betonové lože se štěrkovým podsypem a obetonovány. Dále byla zbudována čela propustu ze železobetonu délky 3 m se základy z prostého betonu. Čela jsou opatřena ocelovým zábradlím se svislou výplní s přesahem 2 m na každou stranu od propustu. Dno a svahy vodotečí jsou zpevněny kamennou dlažbou do betonového lože. Zpevňující dlažba je ve dně ukončena prahy z prostého betonu. Na závěr byla obnovena komunikace v délce 22 m a šířce 3 m.Povinná publicita Projekt byl podpořen z Ministerstva dopravy České republiky

Osečenští zastupitelé absolvovali vzdělávací seminář
9. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Osečenští zastupitelé absolvovali vzdělávací seminář V úterý 9. června 2015 proběhl v aule na radnici v Osečné vzdělávací seminář pro zastupitelé. Ten se skládal ze dvou bloků, povinného a volitelného. V rámci povinného bloku se zastupitelé seznámili se systémem veřejné správy ČR, s tématem komunikace a s úkoly, které v rámci své funkce plní. Pro volitelný blok byla zvolena témata odpovědnost zastupitele za hospodaření a problematika nakládání s majetkem. Seminář vedený zábavnou a příjemnou formou pod vedením zkušené lektorky Mgr. Daniely Pastorkové absolvovali společně nejen zastupitelé Osečné, ale i Křižan, Velenic a Novin pod Ralskem. Celá akce byla realizována díky Svazu měst a obcí a projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Povinná publicita


Mezinárodní víkendové setkání mladších žáků
7. června 2015, autor: Jiří Hauzer

Mezinárodní víkendové setkání mladších žáků Od 5. do 7. června 2015 proběhlo v ZŠ Osečná Mezinárodní víkendové setkání mladších žáků, a to z Osečné (CZ), Markersdorfu (DE) a Krotoszyc (PL).

Děti navštívily vodopády, vykoupaly se v Chrastenském rybníku a zahrály si minigolf v areálu Lázní Kundratic.

Víkend plný přírody, zábavy, her a soutěžení se vydařil a to za krásného počasí


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.