česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné
11. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 900.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 27.6.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Rybářské závody
11. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Rybářské závody 2016 Členové Kroužku mladých rybářů z Osečné se dne 11. června 2016 rozloučili s letošním školním rokem účastí na rybářských závodech na Hamerském rybníku.


Propagační cykloexkurze Podralskem
10. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Propagační cykloexkurze Podralskem Mikroregion Podralsko ve spolupráci s obcemi Křižany a Zdislava zorganizoval v pátek 10. června 2016 dvanáctý ročník propagační cyklojízdy územím Podralska. Této propagační akce se zúčastnilo celkem 35 účastníků z Čech a 10 ze SRN.

Trasu vedenou v režii starostů pořádajících obcí absolvovala většina starostů svazku Mikroregionu Podralsko, dále zástupci spřízněného saského Přírodního parku Žitavské hory a příznivci rozvoje cykloturistiky ve zdejším území.

Startovalo se z vrcholu Ještěd, směr Výpřež na Dánské kameny, dále pak lesní cestou na Křižanské sedlo a pivní stezkou až do obce Zdislava. Zde byla zastávka v ruční papírně Papyrea s ukázkou výroby. Poté se jelo do Křižan s další zastávkou v moštárně a pálenici Stará Dáma. Odtud se účastnici přesunuli do centra Křižan, do areálu hasičské zbrojnice. Zde proběhlo vyhodnocení akce, diskuze k rozvoji cykloturistiky v Podralsku a Žitavských horách. Hovořilo se zde také o již schváleném projektu nového cykloznačení v rámci cyklomagistrály Ploučnice spolufinacovaného Libereckým krajem, o podané žádosti do IROP na další část trasy a dalších připravovaných projektech.

Akce se také zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který přislíbil, že bude nadále podporovat rozvoj cykloturistiky v našem kraji.

„Tato pracovní akce neměla za cíl jen seznámit s konkrétními záměry mikroregionu, ale měla také sportovně – společenský záměr upevnit vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými zástupci“, uvedl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer.

Mezinárodní setkání Osečná 2016
8. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Povinná publicita

Mezinárodní setkání Osečná 2016 Od 4. do 8. června 2016 proběhlo v areálu ZŠ a MŠ v Osečné Mezinárodní setkání starších žáků, a to z Osečné (CZ), Markersdorfu (DE) a Krotoszyc (PL).

Dny plné výletů, sportu, přírody, zábavy, her a soutěžení se vydařily. Hlavním cílem bylo podpořit komunikaci mezi národy. Tu mládež zvládla bez velkých problémů a mnozí tak během několika dní získali nejen spoustu zážitků ale i nová přátelství.


Upozornění pro cestující
7. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmV době od 13.6. do 19.6.2016 nebude zajíždět hromadná autobusová doprava na zastávku „léčebna Lázně Kundratice“. Důvodem jest konání tradiční Kundratické lávky a Svatovítské pouti .

Děkujeme za pochopení.


Sraz milovníků fichtlů projel Osečnou
4. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Sraz fichtlů 2016 Osečnou navštívili opět motorkáři do 50cm3 ze Všelibic, kterých přijelo přesně 295 + 5 strojů na sběrném voze. Po půlhodinové přestavce na Svatovítském náměstí a u fotbalového hřiště, posilnění řidičů a vychladnutí strojů odjeli přes Pinku do Všelibic.


Osečná zažila ostrý zásah letecké záchranné služby Liberec
3. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Osečná zažila ostrý zásah letecké záchranné služby Liberec V pátek 3. června 2016 kolem 19.00 hodin proběhl na Svatovítském náměstí v Osečné, za velkého počtu přihlížejících, ostrý a rychlý zásah letecké záchranné služby Liberec. Novorozeně XY bylo nejdříve resuscitováno, poté přemístěno do připraveného vrtulníku Kryštof 18 a posléze přepraveno do nemocnice.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.