česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Kundratická lávka 2016
18. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Kundratická lávka 2016 V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhla v sobotu 18. června 2016 v odpoledních hodinách tradiční soutěž Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři. Nově se také ujala disciplína „ručkování na člunu“. Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen. Ve večerních hodinách vystoupila skupina WOKO a Dá-Mi. Vyvrcholením celého dne byl překrásný ohňostroj.Výsledky Kundratické lávky 2016:

Kolo:

  1. Volejník Lukáš
  2. Kysela Aleš
  3. Pohořelý Jan

Trakař:

  1. Jarda + Mirka
  2. Monika + Lucka
  3. Anička + Verča

Člun:

  1. Milan + Monika
  2. Aňa + Věra
  3. Jarda + Lucka

Hasičská soutěž O pohár starosty města Osečná 2016
18. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Hasičská soutěž O pohár starosty města Osečná 2016 V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 18. června 2016 v dopoledních hodinách šestnáctý ročník hasičské soutěže „O pohár starosty města Osečná“. Soutěže se zúčastnilo osm družstev mužů – Osečná, Druzcov, Janův Důl, Rozstání, Zdislava, Cetenov, Březová a německý Markersdorf, šest družstev žen – Osečná, Rozstání, Březová, Vratislavice n. N., Cetenov, Janův Důl a družstva mladých hasičů z Osečné, Rozstání a Zdislavy. Pozorovatelem soutěže byl manšaft ze Cvikova, Jablonného v Podještědí a německého Jonsdorfu.

Na programu byla letos opět jedna disciplína a to útok na dva terče. Nejlépe se s touto disciplínou popasovalo v kategorii muži družstvo z Březové, druhé místo si odváží družstvo ze sousedního Cetenova a třetí skončil manšaft z Rozstání. Osečenské družstvo mužů skončilo na šestém místě, Druzcovské družstvo mužů hned za nimi. V kategorii žen zvítězila Březová. Naše ženské družstvo po drobných komplikacích s přívodem vody skončilo na druhém místě. Vyvrcholením celé soutěže byly hasičské útoky malých hasičů z Osečné, Rozstání a Zdislavy. Po udílení cen připravili naši hasiči pro děti a dospělé pěnovou párty…

Svatovítské nokturno 2016
17. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Svatovítské nokturno 2016 V pátek 17. června 2016 proběhlo u nově zrekonstruovaného Sousoší tří svatých nad Osečnou Svatovítské nokturno. Na této akci vystoupil smíšený pěvecký sbor Canzonetta a jejich hosté – dívčí pěvecký sbor Českolipský Evergreen a pan Luboš Lachman s Natálkou Navrátilovou.

Tradiční již patnácté setkání se neobešlo bez dobrého červeného vína a krásné atmosféry, kterou dokázali účinkující i přihlížející v přírodním amfiteátru vytvořit.


Sběr starého papíru, pomerančové kůry, starých elektrospotřebičů a PET lahví
16. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2016 Základní škola uspořádala sběr starého papíru, pomerančové kůry, starých elektrospotřebičů a PET lahví. Tímto posledním sběrem byla zakončena série tří sběrů, ve kterých žáci sebrali celkem 2.094 kg kaštanů a žaludů, 35.556 kg starého papíru, 885 kg PETek, 2.619 kg starých elektrospotřebičů a léčivé byliny za 2.985,–Kč. Peníze za sběry byly připsány jednotlivým třídám na jejich třídní konta, ze kterých si třídy hradí náklady na společných výletech a akcích. Pro nejlepší sběrače bude připraven tradiční „Tajný autobusový zájezd s Brontosaurem“


Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné
11. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 900.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 27.6.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Rybářské závody
11. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Rybářské závody 2016 Členové Kroužku mladých rybářů z Osečné se dne 11. června 2016 rozloučili s letošním školním rokem účastí na rybářských závodech na Hamerském rybníku.


Propagační cykloexkurze Podralskem
10. června 2016, autor: Jiří Hauzer

Propagační cykloexkurze Podralskem Mikroregion Podralsko ve spolupráci s obcemi Křižany a Zdislava zorganizoval v pátek 10. června 2016 dvanáctý ročník propagační cyklojízdy územím Podralska. Této propagační akce se zúčastnilo celkem 35 účastníků z Čech a 10 ze SRN.

Trasu vedenou v režii starostů pořádajících obcí absolvovala většina starostů svazku Mikroregionu Podralsko, dále zástupci spřízněného saského Přírodního parku Žitavské hory a příznivci rozvoje cykloturistiky ve zdejším území.

Startovalo se z vrcholu Ještěd, směr Výpřež na Dánské kameny, dále pak lesní cestou na Křižanské sedlo a pivní stezkou až do obce Zdislava. Zde byla zastávka v ruční papírně Papyrea s ukázkou výroby. Poté se jelo do Křižan s další zastávkou v moštárně a pálenici Stará Dáma. Odtud se účastnici přesunuli do centra Křižan, do areálu hasičské zbrojnice. Zde proběhlo vyhodnocení akce, diskuze k rozvoji cykloturistiky v Podralsku a Žitavských horách. Hovořilo se zde také o již schváleném projektu nového cykloznačení v rámci cyklomagistrály Ploučnice spolufinacovaného Libereckým krajem, o podané žádosti do IROP na další část trasy a dalších připravovaných projektech.

Akce se také zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který přislíbil, že bude nadále podporovat rozvoj cykloturistiky v našem kraji.

„Tato pracovní akce neměla za cíl jen seznámit s konkrétními záměry mikroregionu, ale měla také sportovně – společenský záměr upevnit vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými zástupci“, uvedl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.