česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Poslední poškozené okno s vitráží v kostele sv. Víta je již zrestaurováno!
29. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Okno č. 6 s vitráží Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele sv. Víta v Osečné".

Okno č. 6 s vitráží z roku 1928 bylo mírně poškozeno a to vlivem starších, předchozích, neodborně provedených oprav. Oknem zatékalo, kamenné ostění bylo narušené a původní ochranná síť byla v havarijním stavu – z těchto důvodů byl nutný odborný zásah.

Vitráž byla dne 28. května 2016 firmou demontována a odvezena do restaurátorské dílny. Na vitráž byl vyhotoven nový rám, který byl osazen do kamenného ostění a následně byla provedena dne 15. září 2016 zpětná montáž zrestaurované vitráže. Proběhla i oprava kamenných prvků ostění. Na závěr byla osazena nová venkovní ochranná síť.

„Jsem moc rád, že nám s tímto projektem pomohl finančně i Liberecký kraj. Teď nás ještě čeká nátěr vnějšího ostění okna – to proběhne odbornou firmou nejspíše příští rok“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Povinná publicitaProjekt „Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele sv. Víta v Osečné“ podpořil Liberecký kraj.


Pozor, Úřední deska města Osečná bude přemístěna!
25. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Vážení občané,

věnujte pozornost tomuto důležitému sdělení.

Od pondělí 26. září 2016 dojde k přemístění listinné úřední desky města Osečná! Nově bude vývěska umístěna za budovou radnice Městského úřadu Osečná č. p. 105, ve Školní ulici, GPS: 50°41'39.087"N, 14°55'13.896"E.


Jiří Hauzer, starosta

Lékárna v Osečné změnila otevírací dobu!
21. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Od 21. září 2016 je změněna otevírací doba lékárny v Osečné a to takto:

den otevřeno (od — do)
Pondělí 8.00 – 12.30
Úterý Zavřeno
Středa 10.00 – 16.00
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8.00 – 12.30


Mgr. Hana Bernardová

Město Osečná opravilo tři kříže, dalších pět křížů bude dokončeno do konce tohoto září
17. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná úspěšně dokončilo restaurování tří křížů v Osečné – Lázních Kundraticích. Ty byly v neutěšeném stavu a byl nutný komplexní, odborný, neodkladný restaurátorský zásah. Všechny tři kříže leží na katastrálním území 712779 Lázně Kundratice.

Kříž v Chrastné Kříž v Chrastné, stojící na parc. č. 1228/1 v k. ú. Lázně Kundratice, je vstupní branou do osady Chrastná a k Chrastenskému rybníku. Kříž nechal vystavět Anton Seibl z Chrastné č. p. 10 v roce 1882. Restaurování kříže v Chrastné vyžadovalo sanaci základu, rozsáhlou odbornou opravu poničeného pískovcového podstavce s domodelováním profilace a spárováním, odvrtáním a vyjmutím nepůvodních kovů, zlacení profilace – křížek a IHS, zvýraznění nápisu a finální hydrofobizace a bioprevence. Následně proběhlo osazení ocelového kříže s řezbou, zlacení záře a byl zde navrácen formou repliky pozlacený korpus Krista. Dále pak byly na základ umístěny / srovnány čtyři pískovcové sloupky a implementovány tři výplně kovaného plotu. Na závěr byly kolem kříže odstraněny nálety a upravila se částečně nivelita.
Kříž u Chrastné Kříž u Chrastné na parc. č. 1594 v k. ú. Lázně Kundratice stojí u krajské silnice II/278 mezi Osečnou a Chrastnou, s pěkným výhledem na Ještěd. Původ ani rok výstavby se nepovedlo zjistit. Restaurování kříže u Chrastné proběhlo na místě, s nutnosti rozebírání celků. Proběhlo zde odstranění nepůvodních betonů, rovnání celého kříže, biosanace, odborná oprava pískovcového podstavce včetně domodelování profilace a spárování, hydrofobizace a bioprevence. Následně proběhlo osazení ocelového kříže s řezbou a byl zde navrácen formou repliky korpus Krista v tělové barvě. Na závěr proběhla stabilizace nasázených lip vedle kříže a upravila se kolem kříže částečně nivelita.
Kříž na cyklomagistrále Ploučnice Kříž na cyklomagistrále Ploučnice na parc. č. 1605 v k. ú. Lázně Kundratice stojí v Podvrší, přímo u frekventované cyklostezky Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Kříž nechal vystavět Karl a Mariana Schroferovi – hospodáři z Podvrší, v roce 1909. Restaurování kříže na cyklomagistrále Ploučnice proběhlo na místě, bez nutnosti rozebírání celků. Nejdříve zde proběhlo odstranění nevhodného záhonku, který byl umístěn před křížem a túje vedle kříže. Vlastní restaurování vyžadovala odborná oprava pískovcového podstavce včetně domodelování profilace a spárování, z čelní pohledové strany se doplnil do nízké niky plastický reliéf – sv. Jan Nepomucký, byl obnoven nečitelný nápis ve spodní části pískovce a proběhla finální hydrofobizace a bioprevence. Následně proběhlo ošetření kříže, zlacení prvků na kříži – listy na akantu a válečky a zlacení korpusu Krista. Na závěr došlo k prořezání větví stromu vedle kříže a kolem kříže se částečně doupravila nivelita.Povinná publicitaProjekt „Restaurování křížů v Osečné – Lázních Kundraticích“ byl podpořen z programu 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR.

Nákup osobních ochranných prostředků PO
11. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 1.4. do 12.9.2016 projekt „Nákup osobních ochranných prostředků PO". V rámci tohoto projektu byly obnoveny a doplněny osobní ochranné prostředky PO pro SDH – 3× zásahové rukavice, 3× zásahový oblek jednovrstvý, 1× zásahový oblek třívrstvý a 4× zásahová obuv. Cíl projektu byl naplněn, neboť proběhlo obnovení již nepoužitelných ochranných prostředků PO pro SDH.


Povinná publicitaProjekt „ Nákup osobních ochranných prostředků PO" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Nákup věcných prostředků PO
11. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 1.4. do 12.9.2016 projekt „Nákup věcných prostředků PO". V rámci tohoto projektu byly obnoveny věcné prostředky PO SDH – 2× tvarovací dlaha, 2× savice 2,5 m, 6× hadice B a 8× hadice C. Cíl projektu byl naplněn, neboť byl obnoven starý, nevyhovující materiál PO za nový.


Povinná publicitaProjekt „ Nákup věcných prostředků PO " byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků
1. září 2016, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2016 Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen školní rok 2016/17. Slavnostní křest si letos 1. září 2016 odbylo 27 prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Johana Johanovská. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.