česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Plamínci vyrazili na tajný výlet
27. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Plamínci vyrazili na tajný výlet Dne 27. června 2014, hned po předání vysvědčení, vyrazili Plamínci za dohledu instruktorek na tajný výlet.

Cestu k cílovému místu museli Plamínci hledat podle GPS souřadnic, kde po dosažení určeného místa našli vzkaz s úkolem a následně další souřadnice. „Nejprve jsme se dostali podle GPS navigace až k vodopádům – zde jsme měli menší přestávka na občerstvení a následně jsme si zahráli naši oblíbenou bojovou hru s šiškami. Poté jsme pokračovali dál, až jsme dorazili k cíli – na hrad Děvín. Zde jsme objevili poklad a s chutí si opekli na připraveném ohni vuřty. Po setmění jsme se dopravili hasičskou technikou zpět do Osečné – zde jsme podnikli ještě menší noční bojovku a pak se šlo spát do tělocvičny ZŠ. Ráno po snídani jsme se všichni rozutekli domů trávit dlouhé prázdniny.“, uvedl jeden z malých Plamínků.

Tímto výletem byl zakončen školní rok 2013/14. Doufáme, že se v novém školním roce opět sejdeme a to alespoň minimálně v takovém počtu jako v letošním roce. Lenka Chlupáčková – velitelka Plamínků

Závěr školního roku 2013/14 a Rozloučení s 9. třídou
27. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Rozloučení s 9. třídou V pátek 27. června 2014 proběhlo v zasedací místnosti Radnice slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy ZŠ Osečná. K našim absolventům promluvili: pan Jiří Hauzer – starosta města Osečná, pan Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel základní školy a paní Mgr. Šárka Vobořilová – třídní učitelka. Zároveň s vysvědčením obdržel každý žák speciálně upravené tričko jako upomínku na školní léta, strávená na ZŠ v Osečné. Na závěr slavnostního aktu přišel na řadu slavnostní přípitek a společná fotodokumentace. 

Vzdělávací kurz "Senioři komunikují" splnili všichni na jedničku!
26. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Vzdělávací kurz Senioři komunikují V termínu od 24.6 do 26.6. 2014 proběhl v rámci projektu „Senioři komunikují“ vzdělávací kurz ovládání a užívání osobních počítačů a základních bankovních služeb. Kurzu se zúčastnilo celkem 12 seniorů ze zdejšího klubu a všichni splnili náročné podmínky kurzu a obdrželi patřičné osvědčení.

Děkujeme organizátorům akce, školitelce, paní Marii Zuzaňákové a vedení naší základní školy za uspořádání kurzu.


Upozornění pro občany!
26. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmV době od 20.7. do 2.9.2014 se bude mimo jiné v okolí Osečné natáčet nový český film „Ztraceni v Mnichově“.

Z tohoto důvodu vyplývá určité omezení v krátkých intervalech v okolí hřbitova v Osečné, kde je naplánováno několik záběrů.


Krajská hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2014 zavítala po roce opět do Osečné
24. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Krajská hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2014 zavítala do Osečné Dne 24. června 2014 v odpoledních hodinách navštívila hodnotící komise v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 Osečnou. Přivítání komise proběhlo v aule na Radnici. Po úvodním slovu starosty Jiřího Hauzera proběhla prezentace zaměřená na představení našeho městečka, zrealizované projekty za uplynulé období, současně realizované projekty a projekty připravované.

Po diskusi následovala prohlídka města našim minibusem. V úprku shlédli výstavbu nového přístřešku pro obecní techniku, navštívili Základní školu, obdivovali dokončenou novou školku II, shlédli výstavbu čističky odpadních vod a prohlédli si Tisicileté Kotelské lípy v osadě Kotel. Celá prohlídka byla pak zakončena u Pramenů Ploučnice.

Výstavba hlavní stoky kanalizace a rekonstrukce vodovodu začne již v pondělí!
23. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmOd 23.6.2014 začaly probíhat stavební práce na výstavbě hlavní stoky kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Českolipská od křižovatky s ulicí Dolní Selská (tzn. od objektu nové čistírny odpadních vod směrem k náměstí).

Z důvodu zemních prací je v ulici zakázán provoz motorových vozidel mimo rezidentů, autobusů a vozidel stavby. Sledujte prosím postup prací kvůli příjezdu k Vašim domům – ulice bude průjezdná z jedné nebo druhé strany.


Připojení Vašeho domu na kanalizaci je označeno dle projektu na komunikaci bílou šipkou s písmenem P. Pokud Vám toto místo nevyhovuje, obraťte se prosím na stavbyvedoucího.

Pro řešení problémů vzniklých při realizaci této stavby se obracejte na tyto pracovníky:

Martin Hroch stavbyvedoucí VHS 485 134 848 724 035 145
Milan Šmerda vedoucí výroby VHS 485 134 848 602 280 400

Děkujeme za pochopení

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. – dodavatel stavby

Propagační cykloexkurze Podralskem
19. června 2014, autor: Jiří Hauzer

Propagační cykloexkurze Podralskem 2014 Mikroregion Podralsko zorganizoval dne 12. června 2014 již desátý ročník propagační cykloexkurze Podralskem.

Této propagační akce se zúčastnilo celkem 36 účastníků. Trasu absolvovali také starostové ze sousedního přírodního parku Žitavské hory, tajemník německé části ERN Gerhard Watterott, dále cyklokoordinátor Krajského úřadu v Ústí nad Labem pan Pavel Hajšman, paní Iveta Moravcová za Liberecký kraj a pověřená pracovnice Magistrátu města Děčín.

Trasa vedla tentokrát z Velkého Valtinova do Brniště, projetí Hastrmanské stezky, dále přes Velenice, odtud následoval návrat zpět do Velkého Valtinova na zdejší sportovní hřiště, kde bylo zajištěno občerstvení pro účastníky.

Cílem akce byla koordinace spolupráce mezi Mikroregionem Podralsko, Ústeckým krajem a přírodním parkem Žitavské hory.

Podralsko na svém území řeší rozvoj cykloturistiky a v součastné době hlavně páteřní trasu mezi městy Osečná a Zákupy. Nyní se projekčně řeší úsek mezi obcí Noviny pod Ralskem, Mimoň, Ralsko a Zákupy. Ten by měl být zrealizován koncem tohoto roku.

Účastníci setkání se shodli na tom, že z páteřní trasy by určitě byla vhodná odbočka z Novin pod Ralskem směr Brniště, Velký Valtinov, Jablonné v Podještědí, Petrovice do sousedního přírodního parku Žitavské hory. To je však námět do blízké budoucnosti.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.