česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka k volbám!
5. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Kandidátní listiny

Vážení občané,

Jak jistě víte, dne 10. a 11. října 2014 se konají volby do městských zastupitelstev a Senátu ČR.

Zajímá-li Vás další vývoj našeho města, přijďte k volbám.


Výlov Chrastenského rybníka
4. října 2014, autor: Jiří Hauzer

V sobotu 4. října 2014 uskutečnilo Rybářské sdružení Osečná výlov Chrastenského rybníka.

Exkurze "Tvaře Libereckého kraje 2014"
4. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Exkurze Tvaře Libereckého kraje 2014 Dne 2. října 2014 navštívili účastníci exkurze „Tváře Libereckého kraje 2014“ Osečnou. Přivítání proběhlo v aule na Radnici. Po úvodním slovu starosty Jiřího Hauzera proběhla prezentace zaměřená na představení našeho městečka, zrealizované projekty za uplynulé období, současně realizované projekty a projekty připravované.

Po diskusi následovala prohlídka města. Starostou města byly představeny projekty, které byly realizovány v uplynulých letech za podpory PRV, Libereckého kraje a Evropské unie. V úprku účastníci exkurze shlédli výstavbu čističky odpadních vod, prohlédli si hojně navštěvovanou cyklostezku „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“, prošli se po haťovém chodníku v příměstském parku Mannův les, obdivovali Prameny Ploučnice, prohlédli si areál lázní Kundratice, navštívili Základní školu a novou školku II a shlédli protipovodňové úpravy na cyklostezce Kotel – Zábrdí. Celá exkurze byla pak zakončena u našeho klenotu – Kotelských lip v osadě Kotel.


Starosta Osečné se zúčastnil slavnostního křestu knihy „Zaniklé obce kolem Ralska“
1. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Kniha Zaniklé obce kolem Ralska Slavnostní křest knihy „Zaniklé obce kolem Ralska“, kterou napsal Osvald Hons se uskutečnil 1. října 2014 v místním centru v Ralsku – Kuřívodech.

Pogratulovat autorovi a pokřtít záslužnou knihu, která mapuje zánik více než 20 vesnic a osad, přišli náměstek hejtmana LK Josef Jadrný, krajské radní Ivana Hujerová a Alena Losová, starosta města Ralsko Miroslav Králík, předseda Mikroregionu Podralsko a starosta Osečné Jiří Hauzer, senioři z Domova důchodců ze Sloupu v Čechách, starostové okolních (nezaniklých) obcí, a další vzácní hosté.

Tož s Osvaldem Honsem zavzpomínejme na Strážov, Vranov a Srní Potok, Okna, Olšinu, Židlov, Kostřice, Černou a Českou Novinu, Holičky a další osady a lidi, kteří zde žili.

Publikaci vydalo v nákladu 1500 výtisků Město Ralsko, kniha má 512 stran a velké množství zejména historických fotografií. Cena činí 349 Kč a je zatím k mání v Místním centru v Kuřivodech.

Povinné očkování psů proti vzteklině
1. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Povinné očkování psů proti vzteklině Dne 1. října 2014 proběhlo na Svatovítském náměstí v Osečné pod vedením veterinárního technika pana Havelky z Hodek povinné očkování psů proti vzteklině.


Škody po povodních se dají řešit i vlastními silami
27. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Škody po povodních se dají řešit i vlastními silami V letošním letním období Osečnou a obce v její působnosti opět zasáhly vydatné přívalové deště a způsobily problémy v různých lokalitách.

Voda z bahnem zaplavila obytné části obcí a největší škodu způsobila na místní komunikaci Kotel – Zábrdí, kde vznikly velké vymleté prohlubně a hrozila v několika místech destrukce komunikace. Vzhledem k tomu, že město v současné době nemělo na tyto rozsáhlé opravy finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že opravu provedou zdejší veřejně prospěšné pracovníci, kteří v úseku cca 138 m po vybagrování vyštětovali břehy kameny, dosypali je jílem a svahy vysázeli břežním porostem. Je zde předpoklad, že terén rychle zaroste a břehy se zpevní kořeny vrb. Úprava tak byla provedena přírodě blízkým opatřením bez použití betonu. Prostor bude průběžně monitorován.

„Myšlenku provedení protierozního opatření jsem získal při nedávné exkurzi v nedalekém Sasku, kdy okolí malých toků upravují obdobnými způsoby a doba již prověřila, že to jsou způsoby účinné. Správnost tohoto opatření v našich podmínkách nám potvrdí jen čas…“ uvedl starosta Osečné Jiří Hauzer.

Přijeli, viděli a zvítězili
27. září 2014, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 27. září 2014 vyjeli mladí Plamínci na letos poslední soutěž v požárním útoku a to do Rynoltic. Počet zúčastněných družstev byl hojný – 10 mladších, 10 starších a 5 družstev přípravky. Obě naše družstva (mladší a starší) startovala ze čtvrté pozice, takže do poslední chvíle to bylo velice napínavé. Při ukončení posledního družstva děti zjistily, že družstvo mladších a i družstvo starších se umístilo na prvním místě a domů si s cenami přiváží i poháry a zlaté medaile. Gratulujeme!


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.