česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veselé Velikonoce
6. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Veselé VelikonoceVeselé Velikonoce, bohatou pomlázku a příjemně strávený prodloužený víkend

Vám přeje

Městský úřad v Osečné

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
3. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2015.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2015. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 1.4.2015 do 15.4.2015. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 26.2.2015, usnesení č. 24/2015.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Valná hromada SK Osečná
2. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Vážení sportovní přátelé a kamarádi.

Dovoluji si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na valnou hromadu SK Osečná, která se bude konat v sobotu 11. dubna 2015 od 17.00 hodin v restauraci Slunce.

Protože s novým občanským zákoníkem přichází určité legislativní povinnosti, je velmi důležitým bodem jednání odsouhlasení nových stanov klubu. V současné době je již možné návrh stanov shlédnout, viz níže. Odsouhlasení nových stanov je pro náš SK Osečná velmi důležitým krokem. Z toho důvodu prosím všechny aktivní i neaktivní členy klubu o účast na valné hromadě.

Zároveň bych Vás chtěl poprosit o závazné vyjádření, zda budete nadále členy SK, či nikoli. Jedinou podmínku pro aktivního člena klubu je roční členský příspěvek ve výši 200,–Kč, který se nevztahuje na osoby starší 70-ti let a děti. Je možné zvolit rovněž členství „udržovací“, které je spojeno s ročním poplatkem ve výši 50,–Kč. Přijďte prosím na tuto valnou hromadu, ať společnými silami aktualizujeme naší členskou základnu a podpoříme tím naše společné snažení, které vede k dosažení nemalých úspěchů v rámci klubu.

Zároveň si Vás dovoluji pozvat na večerní sportovní zábavu, kterou pořádá SK Osečná ve spolupráci s restaurací Slunce od 20.00 hodin po valné hromadě. K tanci a poslechu nám zahraje Jan Bažant a také se můžeme těšit na připravený večerní program pod taktovkou paní Tvrzníkové.

Luboš Pytloun, předseda SK osečná

Silný vítr poškodil vrchní část věže kostela sv. Víta v Osečné!
30. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Silný vítr poškodil vrchní část věže kostela Poryvy větru zasáhly v noci z neděle 29.3. na pondělí 30.3.2015 kostel sv.Víta v Osečné. Nápor větru nevydržel nosný trám vztyčený v horní části věže, na kterém byla namontována makovice s pozlaceným křížem. Vítr ulomil trám o průřezu 16×16 cm a makovice s křížem odlétla a přistála 20 metrů na střeše lodi kostela.

V ranních hodinách byla událost zjištěna starostou města a neprodleně byly zahájeny přípravné práce k odstranění havárie. Byli přivoláni pracovníci firmy, kteří před několika lety kříž s kopulí montovali. Ti vylezli do věže kostela a zjistili důvod destrukce. Poté byl přivolán restaurátor, který kříž restauroval.

V úterý 31. března 2015 bude ze střechy spuštěn poškozený kříž (cca 180 kg) a bude navrženo řešení opravy. Ve středu 1. dubna 2015 přijede posoudit návrhy oprav pracovnice státního památkového ústavu, která odsouhlasí nejvhodnější způsob opravy. Předběžně restaurátor navrhuje obdobný způsob opravy, který navrhl a uskutečnil na věži liberecké radnice.

„Celková cena opravy dle předběžných odhadů bude činit řádově několik set tisíc korun a předpokládám, že velkou část uhradí příslušná pojišťovna. Hlavní ale je, že se nikomu nic nestalo“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Velikonoční dílna 2015
28. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Velikonoční dílna 2015 V sobotu 28. března 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční Velikonoční dílnu. Zúčastnilo se jí spousta dětí s rodiči a všichni si pak domů odnesli celou řadu výrobků, které si sami zhotovili.


Žabí zábrany v Osečná opět nainstalovány!
27. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmPři silnici za Osečnou směrem na Břevniště můžeme již několik let na jaře spatřit sítě natažené podél komunikace (cca 0,5 km). Říkáme jim žabí zábrany. Stavíme je společně s kamarády a dětmi z oddílu Zbojnící každé jaro, abychom ochránili žáby při jejich jarním tahu k rybníku. Hlavním druhem je ropucha obecná, která je na seznamu ohrožených druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Během jarního tahu přeneseme přes silnici zhruba tisíc žab, které by jinak mohly zahynout pod koly aut. Ne všude je možné natáhnout a obsluhovat tyto sítě, tak prosíme řidiče, aby v tomto období byli opatrní a snažili se jim vyhnout.

V letošním roce jsme instalovali sítě v neděli 15. března 2015. Za pomoc děkujeme hlavně Zbojníkům pod vedením Mgr. Milana Jánošíka.

Do dnešního dne jsme již zachránili 420 ropuch a dokonce 2 blatnice skvrnité, které jsou silně ohroženým druhem. Jejich výskyt již v tomto časném jaru (normálně je nalézáme až ke konci dubna) jen potvrzuje mírný průběh zimy a nástup jara.

Ing. Václav Köhler

ZŠ a MŠ Osečná - Sběr papíru, PET lahví a pomerančové a citronové kůry
26. března 2015, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2015 Ve čtvrtek 26. března 2015 proběhl u základní školy v pořadí již druhý sběr papíru, PET lahví a pomerančové a citronové kůry. Výtěžek za tento sběr bude připsán na konto jednotlivým třídám. Každé třídě ještě na její konto přispěje SRPŠ stejně velkou částkou, jakou nasbírali žáci ve třídě. Nejpilnější třída má tak zatím po prvním sběru na svém kontě částku 14.878,–Kč, kterou mohou využít na úhradu dopravy, věcných odměn, vstupného nebo potravin pro žáky.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.