česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná - dovolená
20. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná oznamuje, že se čtvrteční ordinace do 12.9.2014 ruší!

Jedná se tedy o tyto dny, kdy nebudeme ordinovat:

  • Čtvrtek 28.8.2014
  • Čtvrtek 4.9.2014
  • Čtvrtek 11.9.2014

Ostatní dny beze změn.

MUDr. Vladimír Šatava

Upozornění pobřežníkům - kontrola stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů
12. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Vážení spoluobčané,

Na začátku měsíce srpna 2014 jsme společně s pracovníky Povodí Ohře a magistrátními úředníky města Liberce provedli kontrolu stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů nejen v Osečné, z důvodů rizika povodní.

Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že někteří majitelé přilehlých pozemků u Ploučnice zužují profil toku Ploučnice tím, že dosypávají břehy, uskladňují dřevo a jiný materiál, a tím snižují kapacitu průtoku v rizikových situacích při jarním tání, či letních přívalových deštích. V některých místech byly zjištěny i nedovolené stavby, jako různá oplocení, či kolny. V samotném toku byla zjištěna posekaná tráva, kterou zřejmě nějaký výtečník nasypal do vody, místo aby tuto třeba zkompostoval.

Z tohoto důvodu vyzývám všechny občany, aby do toku či na břehy našich vodních toků nevhazovali žádné odpady, neskladovali zde materiály, které mohou ucpat při zvýšení hladiny propustě či mostky a řádně se starali o břežní porost.

Upozorňujeme s ohledem na zákon 254/2001 Sb. § 67 čl. (2) Zákon o vodách (vodní zákon), že na březích žádných toků se nesmí nic umísťovat ani skladovat!

Žádám tedy všechny spoluobčany o dodržování těchto protipovodňových pravidel a o následné odstranění veškerého materiálu z břehů vodního toku Ploučnice, Zábrdky a Druzcovského potoka. Během letních měsíců bude provedena opětovná kontrola a v případě zjištění nedostatků, budeme nuceni postupovat podle zákona. Ještě bych chtěl upozornit, že některá riziková místa budou monitorována záznamovým zařízením.

Děkuji za pochopení.

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Centrum pro zdravotně postižené LK - Harmonogram návštěv 2014 a kontaktní a poradenské místo
11. srpna 2014, autor: Jiří Hauzer

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., ve spolupráci s městem Osečná, pro své občany zřídilo kontaktní a poradenské místo na Městském úřadě, v přízemí – kancelář místostarostky. Schůzku se sociálním pracovníkem Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. je vhodné domluvit předem a to přímo na Městském úřadě, telefonicky nebo e-mailem. Jednání může probíhat v rodině uživatele.

Termíny návštěv na MěÚ Osečná – vždy druhá středa v měsíci:

  • 12.11.2014 od 11:00 do 13:00 hod.

Pokud se klient na nás obrátí a nebude mu vyhovovat ani jeden z termínů, zajistíme výjezd po předchozí dohodě i v jiný den.

Kontaktní osoba:
Markéta Bindová, DiS.
sociální pracovnice pro CZP Liberec
Adresa: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec
Tel.: +420 603 821 864, +420 731 653 005, +420 485 104 044
E-mail: czplk@volny.cz

Více informací:

Jeho Excelence Mons. Mgr. Jan Baxant navštívil Osečnou
23. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Jan Baxant navštívil Osečnou Ve středu 23. července 2014 navštívil Osečnou litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Setkal se s účastníky ministrantského tábora pořádaného na místní faře a navštívil osečenskou Radnici, kde se setkal s panem starostou. Diskutovali o historii i současnosti města a společně zavzpomínali na pana faráře Maturu. Přítomen byl také náš duchovní správce R.D. Miroslav Maňásek.

Při setkání padla také otázka na budoucnost naší fary. „Měli bychom se společně zamyslet nad budoucností, a to nejen v duchovním hledisku, ale i v tom materiálním. Konkrétně mám na mysli budoucnost naší fary, která nemá celoroční využití. Mohli bychom se orientovat například na levné ubytování v rámci církevní turistiky", uvedl starosta.

Poté se pan biskup přesunul do kostela sv. Víta, kde odsloužil závěrečnou mši svatou. Po ní následovalo společenské setkání v prostorách fary, které litoměřický biskup využil k rozhovorům s farníky.Medailónek biskupa:

Mons. Mgr. Jan Baxant je český katolický duchovní, od roku 2008 dvacátý biskup litoměřický. Před svým jmenováním biskupem byl mimo jiné rektorem Arcibiskupského semináře v Praze (1993 až 1997) a generálním vikářem českobudějovické diecéze (2003 až 2008). Jeho biskupské heslo zní latinsky „Ut videam“ česky „Ať vidím“.

Naši hasiči se zúčastnili hasičské soutěže v Markersdorfu
6. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Naši hasiči se zúčastnili hasičské soutěže v Markersdorfu V neděli 6. července 2014 se vydala 11ti-členná skupina našich hasičů + 3 děti na hasičskou soutěž do německé spřátelené obce Markersdorf. Jednalo se o soutěž v klasickém požárním útoku. Soutěžilo celkem 5 družstev a naši hasiči získali první a třetí místo. Pohostinnost hasičů z Markersdorfu byla opět velkorysá…


Námětové cvičení
5. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Námětové cvičení V sobotu 5. července 2014 se uskutečnilo námětové cvičení hasičského okrsku Osečná. Simuloval se požární útok na sportovní kabiny v obci Rozstání. Celkem se na místo sjely 4 sbory. Cvičení bylo všemi jednotkami zdárně splněno a kladně vyhodnoceno velitelem zásahu Jaroslavem Vanerem.


Swingový koncert v předvečer oslav svátku Cyrila a Metoděje
4. července 2014, autor: Jiří Hauzer

Swingový koncert Po delší odmlce předvedli dne 4. července 2014 v sále vinárny Markéty a Vladimíra Škodových naši mladí šikovní rodáci své umění. Vítek Randula – dnes již zkušený 1. alt saxofonista Big Bandu ZUŠ Liberec, se kterým se jako orchestrální sólista umístil na 2. místě celorepublikové soutěže orchestrů a Natálka Navrátilová na svůj věk výborná klarinetistka, která letos především s vynikajícím prospěchem zakončila svůj 1. rok studia na víceletém gymnáziu v Liberci. Oba hudebníci vynikají krásným tónem a příjemným swingovým frázováním. Během dvou hodinové produkce se společně se svým učitelem Lubošem Lachmanem vhodně doplňovali. Příjemným zpestřením byl opět jejich stálý host Radek Starý se svojí manželkou Lenkou a jejich přáteli.

Po 2 hodinovém koncertě vynikajících výkonů všech muzikantů se ale domů nešlo a jamovalo se dlouho do noci…

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.