česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení
17. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

Ortopedie Osečná oznamuje, že od 1.12.2015 do 31.1.2016 nebude ordinovat.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karel Daďa

Začíná oprava krajské silnice v nejnáročnějším úseku - Svatovítském náměstí!
15. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníOd pondělí 16. listopadu 2015 započnou v Osečné na Svatovítském náměstí zemní práce v souvislosti s opravou krajské silnice. Začne se prostorem mezi kostelem a městským úřadem, který bude vybagrován. Po ukončení těchto prací budou prováděny zemní práce v dalších prostorách náměstí.

Autobusová linka Český Dub – Osečná – Náhlov bude jezdit objížďkou okolo kostela sv. Víta.


Kalendář akcí pěveckého sboru Canzonetta v období adventu
15. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

Kde můžete pěvecký sbor Canzonetta slyšet v období adventu:

datum čas (od) místo
neděle 29.11.2015 16.30 Rozsvěcení vánočního stromu v Osečné, poté kostel sv. Víta
neděle 6.12.2015 18.00 Adventní koncert v kostele v Hodkovicích
sobota 12.12.2015 16.00 Adventní koncert v kostele v Deštné
sobota 12.12.2015 17.00 Adventní koncert v kostele v Dubé
sobota 12.12.2015 17.00 Adventní koncert v kostele v Dubé
čtvrtek 17.12.2015 18.00 Adventní koncert v kostele sv. Zikmunda Stráž pod Ralskem
čtvrtek 19.12.2015 17.00 Adventní koncert v Muzeu Český Dub
neděle 20.12.2015 17.00 Vánoční zpívání u jesliček v Proseči pod Ještědem
čtvrtek 24.12.2015 22.00 Štědrý večer s Canzonettou – kostel sv. Víta Osečná
pátek 25.12.2015 14.00 Boží hod vánoční v kapli v Druzcově
sobota 26.12.2015 10.00 Štěpánská Rybova mše vánoční v Českém Dubu

Plamínci sbírali železný šrot
14. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

Plamínci sbírali železný šrot V sobotu 14. října 2015 uspořádal sbor mladých hasičů (Plamínci Osečná) za pomoci dospělých kolegů 5. ročník podzimního sběru železného šrotu.

Na základě výzev mladých hasičů prostřednictvím letáků a v městských médiích připravili osečenští občané hromádky starého železa před své domy. Plamínci tyto hromádky (někdy i pořádné hromady) sbírali a nakládali na nákladní vůz zapůjčený městským úřadem, se kterým tak objeli celou Osečnou.

„Letošní ročník byl trochu rozdílný. Vzhledem k tomu, že cena železného šrotu je historicky na nejnižší úrovni, tak veškerý železný odpad, který nachystali naši spoluobčané, jsme naložili a vše svezli na jednu hromadu. Až se vývoj ceny na světových trzích s železem změní, tak bude odvezen do kovošrotu. Všem spoluobčanům moc děkujeme, jelikož utržená cena z tohoto sběru bude opět využita na činnost mladých hasičů“, uvedla velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková.

Rozvoj čtenářství a cizích jazyků ZŠ a MŠ Osečná
14. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

V rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost naše škola získala přes 333.616,– Kč. Výzva č. 56, do které jsme se zapojili, byla určena na kvalitnější výuku jazyků a čtenářskou gramotnost. Nakoupili jsme téměř 200 ks nových knih, které se využily při realizaci 12 čtenářských dílen. Knihy byly vybírány tak, aby děti zaujaly a motivovaly je k četbě, která je bohužel na ústupu. Pro zpestření a posílení výuky anglického jazyka se v září 2015 zúčastnilo 20 žáků 9. třídy a dva učitelé 7-denního jazykového pobytu v Anglii. Kromě praktické výuky s rodilým mluvčím měli možnost navštívit zajímavá místa v Londýně a jeho blízkém okolí. Velkým přínosem zájezdu byla možnost prakticky si ověřit úroveň jazykových dovedností v reálných situacích. Díky dotaci se žáci nemuseli na pobytu finančně podílet.

Projekt je spolufinancován: Povinná publicita

Separace bioodpadů ve městě Osečná - 1. kolo dotazníků vyhodnoceno, 2. kolo vyhlášeno!
11. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

První kolo dotazníků vyhodnoceno, viz seznam níže. Přidělování kompostérů na základě pořadí podaných žádostí proběhne koncem listopadu 2015, žadatelé budou vyzváni k odběru prostřednictvím vyplněného kontaktu.


Dne 11. listopadu 2015 bylo vyhlášeno druhé kolo s upravenými pravidly přidělování kompostérů. Zájemce o přidělení 1000 l plastového kompostéru prosíme o vyplnění dotazníku (2. kolo) a jeho odevzdání ve stanovených hodinách na podatelně MěÚ Osečná, do rukou paní Pohořelé nebo paní Bártové, nejpozději však do 7. prosince 2015.

Podmínky 2. kola naleznete na stránkách projektu Separace bioodpadů ve městě Osečná Projekt „Separace bioodpadů ve městě Osečná“ je spolufinancován Evropskou unií. Povinná publicita 

Výzva k sepsání nové „Smlouvy o odvádění odpadních vod“
10. listopadu 2015, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmDne 1.5.2015 byla Zřizovací listinou Města Osečná zřízena organizace: Technické služby Osečná, příspěvková organizace, která je zřízena výhradně k provozování kanalizace a ČOV v Osečné.

Všichni obyvatelé, kteří jsou připojeni na veřejnou část kanalizace, se musí dostavit k sepsání nových smluv o odvádění odpadních vod s touto organizací, a to do 18.12.2015.

K sepsání smlouvy je nutné se předem objednat u paní Dany Sucharové! Pokud tak neučiníte a přijdete neohlášeně, budete muset vyčkat až sepíšou smlouvy občané, kteří jsou předem objednáni.

Samotné sepisování smluv bude probíhat ve stanovených hodinách:

den otevřeno (od — do)
Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 11.00 12.00 – 13.30
Sobota* 8.00 – 11.00

*Pozn: pouze po telefonické dohodě, pro občany s trvalým bydlištěm mimo Osečnou a Lázně Kundratice


Smlouvy se budou sepisovat v sídle Technických služeb Osečná, p.o., tj. v budově bývalého obecního úřadu na Svatovítském náměstí čp. 103 v Osečné, v přízemí vedle lékárny.

K sepsání smluv je třeba:

  • občanský průkaz, případně jiný průkaz totožnosti,
  • dostavit se musí všichni majitelé nemovitosti – pokud to není možné, musí jejich zástupce doložit ověřenou Plnou moc k tomuto jednání (k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod, případně k souhlasu o hrazení záloh za stočné a následné vyúčtování),
  • nahlásit číslo vodoměru a jejich počet (smlouva musí být na každý vodoměr),
  • bankovní spojení odběratele (pokud je více vlastníků nemovitosti, kdo bude hradit zálohy na stočné a jejich následné vyúčtování a jeho telefonní kontakt).

Upozorňujeme, že pokud se nedostavíte k sepsání této smlouvy v daném termínu, budeme nuceni Vaši přípojku od veřejné části kanalizace odpojit a dále budeme postupovat dle zákona č. 274/2001 Sb., stejně jako u domů, které nejsou dosud napojeny.


Dokumenty

Dokument Velikost
ikona pdf Smlouva o odvádění odpadních vod 67 KiB
ikona pdf Podmínky pro odvádění odpadních vod stokové sítě Osečná 64 KiB
ikona pdf Kalkulace stočného pro rok 2016 30 KiB

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.