česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Rozčarování praktického lékaře
17. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Doktor V době léčení po chemoterapii na hematologické klinice v Praze jsem byl 27.8.2015 kon­taktován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Bylo mi k mému velkému překvapení sděleno, že na moji ordinaci v Osečné obdržela zdravotní pojišťovna anonymní dopis, kde bylo oznamováno, že pacienti v Osečné jsou už 2 měsíce bez lékařské péče a že recepty na léky předepisuje jen zdravotní sestřička bez doktora!

Dotyčný, který tento dopis napsal, ho ještě pro jistotu jel odeslat z České Lípy. Ani neměl dostatek odvahy či hrdosti, aby se pod anonym podepsal a schoval se pod „podpisem"….Pacient či Pacienti z Osečné. Netušil, že zdravotní pojišťovně vlastně oznamuje věci dávno známé, neboť s pojišťovnou jsem tuto situaci osobně řešil už od června, když jsem jak já, tak i pojišťovna marně sháněli nějakého obvodního doktora na zástup. Měl jsem však bohužel smůlu, že se sešlo několik nepříznivých okolností najednou.

  1. Diagnóza mého onemocnění byla stanovena těsně před prázdninami, kdy většina praktických lékařů i lékařů-důchodců již měla naplánované dovolené a proto se mi nepodařilo na poslední chvíli někoho na zástup sehnat. Bohužel obvodní lékaři jsou úzkoprofilové zboží a nejsou na skladě jako jabka a hrušky. A bohužel ani zdravotní pojišťovna mi v tom nebyla schopna pomoci. Přesto od konce června bylo na dveřích napsáno a vyvěšeno, že je domluven zástup, jak u doktorek v Českém Dubu, tak na zdravotním středisku ve Stráži pod Ralskem. Mimo to byla možnost zajít na pohotovost do Lázní Kundratic a nebo zajet rovnou do Liberce – tak není pravda, že by pacienti byli úplně bez lékařské péče.
  2. Byla škoda, že lékařka MUDr. Marta Kleprlíková, kterou jsem 4 roky zaměstnával s myšlenkou a přáním, že zde v Osečné i po složení atestace bude i nadále pracovat, se rozhodla a v červnu odešla na uvolněný obvod do Liberce, což jsem nemohl nijak ovlivnit. Ale i ona zůstala přes prázdniny ordinovat v Rozstání, aspoň ve čtvrtek v době mé nepřítomnosti.
  3. Lékařka, kterou se mi podařilo aspoň na 2 týdny v srpnu sehnat na zástup, měla bohužel akutní zdravotní problémy sama se sebou a nebyla schopna na obvod dorazit.
  4. Odchod na pracovní neschopnost jsem oddálil až na 2 týden v červenci, kdy jsem nastupoval na 1. chemoterapii, i když jsem měl být správně v pracovní neschopnosti už od poloviny května, když jsem byl na operaci. Přesto jsem se snažil co možná nejdéle pracovat a nenechat odkrytý obvod bez lékaře. I v době mé pracovní neschopnosti mezi chemoterapiemi jsem nepravidelně docházel do ordinace a řešil různé administrativní věci, zařizoval vyšetření a několikrát volal i rychlou záchrannou službu. Mimo to jsem byl denně ve spojení se zdravotní sestrou a konzultoval předepisování receptů či úpravy medikace.

I přes moji snahu, aby aspoň trochu obvod fungoval v této krizové situaci a pacienti nezůstali bez léků, se našel někdo, kdo sepsal anonymní udání a poslal ho na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, místo toho, aby mi zavolal na mobil a vyřešil jednoduše svoje potřeby.

Ale byli i tací, jak na horách, tak i dole v Osečné, kteří mne již o prázdninách pochovali – pohřbili a tuto zaručenou zprávu vesele dál šířili u piva.

Na závěr musím poznamenat, že mne to docela překvapilo až zaskočilo a mám dojem, že za 15 let svědomité práce zde na obvodě jsem si to opravdu nezasloužil.

Váš „doktor z hor" Vláďa Šatava

Městská knihovna v Osečné obdržela z projektu nový počítač
6. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Koncem měsíce srpna 2015 získala městská knihovna v Osečné nový počítač z projektu „Doplnění počítačového vybavení v Městské knihovně v Osečné před připojením do regionálního systému Clavius REKS“.

„Uvědomuji si nutnost podpory našich knihoven, ale vzhledem k tomu, že potřeba obnovy výpočetní techniky v knihovnách je finančně náročná, využili jsme možnost čerpání dotace z MKČR – programu VISK3“, uvedl starosta Jiří Hauzer.

V rámci projektu došlo k zakoupení jedné počítačové sestavy včetně operačního systému Windows a kancelářského balíku office, který nahradil starý, nevýkonný počítač. Vzhledem k připojení knihovny do regionálního knihovního systému Clavius REKS mají již čtenáři pohodlnější přístup do on-line katalogu knihovny a mohou využívat další služby – prolongace, rezervace, atd.. V neposlední řadě získala knihovna počítačové místo pro příjemnější práci s Internetem a poštou.

Povinná publicitaProjekt „Doplnění počítačového vybavení v Městské knihovně v Osečné před připojením do regionálního systému Clavius REKS“ se uskutečňuje za podpory Ministerstva kultury

Pozor - výlukové jízdní řády platí od 4.9. do 12.12.2015
4. září 2015, autor: Jiří Hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníZ důvodu pokračování rekonstrukce silničních komunikací v Osečné (silnice II/ 278/ ulice Českolipská) dochází od pátku 4.9.2015 do 12.12.2015 (předpokládaný termín ukončení) k omezení dopravní obsluhy zastávek Osečná, Lázně Kunratice, křižovatka a Osečná, Lázně Kundratice, léčebný ústav. Obsluha zastávky u léčebného ústavu bude přechodně omezena jen na dopolední spoje linky 540 270 (270 IDOL) Liberec – Osečná – Stráž pod Ralskem v pracovní dny, tj. spoje č.7, 9 a 11 ve směru od Liberce (v 9:01, 11:16 a 13:16) a spoje č.8 a 10 ve směru od Stráže pod Ralskem (v 10:35 a 12:35). Spoje této linky budou současně vedeny po objízdné trase ulicí Dolní Selská, kde bude rovněž zřízena náhradní zastávka namísto zastávky Lázně Kundratice, křižovatka. Ranní školní spoj č.35 bude začínat v zastávce Osečná,kostel (beze změny času odjezdu v 6:35). Spoje linek 540 271 (271 IDOL) Český Dub – Osečná – Ralsko,Náhlov a 540 381 (381 IDOL) Osečná – Mladá Boleslav – Praha (jezdí pouze o víkendu) budou ukončeny v zastávce Osečná, kostel.

Pozn.1) Průjezd Osečnou se bude postupně upravovat v závislosti na postupu stavebních prací.

Pozn.2) Podle včerejší informace ze strany stavební firmy dochází k odkladu zahájení rekonstrukčních prací o několik dní (dle nynějšího předpokladu od středy 9.9), avšak s ohledem na pokročilý stav příprav (výlukové jízdní řády již dopravce nahrál do odbavovacího systému vozidel, samotné jízdní řády již byly vylepeny na zastávkové označníky atd.) již bohužel tento odklad do připravených dopravních opatření nebylo možno promítnout. V nejbližších dnech proto nelze vyloučit možné komplikace a nedorozumění, za něž se společně s dopravcem ČSAD Liberec a.s. předem omlouváme.


Opravy krajských komunikací v našem městě začínají!
1. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Vážení občané,

Oznamuji Vám tímto, že v době od 1. září do 15. prosince 2015 budou realizovány opravy krajských komunikací v našem městě. Opravy se budou týkat komunikace II/278 (průtah městem od náměstí ve směru na Českou Lípu) a II/592 (průtah městem od náměstí ve směru na Liberec). Celková délka opravovaných úseků je 1622 m (II/278 – 1374 m, II/592 – 248 m).

V rámci akce dojde k opravě v plné konstrukci vozovky (štěrkodrť 200 mm, KZC 130 mm, AB podkl. 40 mm, AB ložný 60 mm, AB obrus 40 mm + spojovací postřiky) v tl. 500 mm, část vozovky v dolní části města před ČOV je v tl. 700 mm. Dále budou osazeny silniční obruby – obě krajnice, včetně oboustranné odvodňovací dlažby z žulových kostek.

Při realizaci budou úplné uzavírky silnice (celkem se jedná o 3 úseky a vždy dojde k uzavření pouze jednoho).

I přes výrazné dopravní omezení v průběhu stavby pevně věřím, že stavba proběhne k Vaší spokojenosti.

Jednou z místních komunikací, která bude průjezdná je ulice Horní a Dolní Selská. Přestože šíře vozovky na Selské ulici nedovoluje parkování vozidel, protože zde nezůstane volný jeden jízdní pruh, někteří z Vás zde parkují. Žádám Vás tímto, abyste v této ulici neparkovali a vozidla si odstavili do svých dvorů, protože zde bude projíždět pravidelná autobusová doprava. V případě, že odstavené vozidlo bude překážkou, bude proveden jeho odtah a řidič bude pokutován. Doufám, že se k tomuto kroku nebude muset přistoupit…

Jiří Hauzer, starosta města

Starosta zahájil společně s ředitelem školy nový školní rok na ZŠ a MŠ Osečná
1. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2015 Úderem osmé hodiny ranní byl nejen v Základní škole v Osečné zahájen školní rok 2015/16. Slavnostní křest si letos 1. září 2015 odbylo 22 prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Mgr. Dagmar Lohnická. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem.


Pozvánka - Taneční kurzy pro dospělé opět v Osečné
1. září 2015, autor: Jiří Hauzer

Taneční klub Čermák o.s. pořádá v Osečné Taneční kurzy pro dospělé.

Taneční kurzy začínají v sobotu 26. září 2015 ve Vinárně u paní Markéty Škodové. Začátečníci a mírně pokročilí od 17.00 do 19.00 hodin, Pokročilí a klub od 19.00 do 21.00 hodin. Cena za 10 lekcí činí 1.150,–Kč / osoba (pár tedy 2.300,–Kč). Výuka obsahuje 10× dvouhodinovou výuku standardních, latinských a národně společenských tan­ců.

Přihlášky a platba ve Vinárně u Markéty Škodové do 20.9.2015!!!

Bližší informace:

  • Vlastimil Čermák, Tel.: 603 289 140
  • Markéta Škodová, Tel.: 605 464 572

Cykloexkurze starostů Mikroregionu Podralsko v Žitavských horách
31. srpna 2015, autor: Jiří Hauzer

Cykloexkurze starostů Mikroregionu Podralsko v Žitavských horách V pátek 28. srpna 2015 se zúčastnili starostové Mikroregionu Podralsko cykloexkurze v okolí obcí Oberseifersdorf a Mittelherwigsdor­f, které se nachází na severu od města Žitava.

„Zdejší starostové nám představili některé projekty zaměřené na turistický ruch. Prohlédli jsme si vesnické muzeum (Dorfmuseum Heimathof Eckartsberg), které provozuje sdružení tamních nadšenců, prošli jsme si hojně navštěvovanou naučnou stezku „Cesta pro bosé nohy“ (Barfussweg Mittelherwigsdorf) a ukázali nám síť cyklostezek, který propojují tento kraj. Na závěr byl navržen program spolupráce Mikroregionu Podralsko a přírodního parku Žitavské hory na další období“, uvedl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.