česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné
22. srpna 2016, autor: Jiří Hauzer

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 850.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 12.9.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

V Osečné, v ulici Dolní Selská začala rekonstrukce starého vodovodu
10. srpna 2016, autor: Jiří Hauzer

Ilustrační obrázek Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – ve městě Osečná, v ulici Dolní Selská bude rekonstruován 84 let starý vodovod.

Stávající litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm v ulici Dolní Selská byl uveden do provozu roku 1932. Je veden pod vodotečí Ploučnice a v místní asfaltové komunikaci. Potrubí je zkorodované, silně inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 241 metrů. Součástí stavby je napojení na navazující vodovod a přepojení dvou stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavba bude realizována ve stávající trase a niveletě bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Osm křížů na území města Osečná se dočká opravy
6. srpna 2016, autor: Jiří Hauzer

Vedení města požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství o dotace na opravy drobných sakrálních památek. Byli jsme v obou případech úspěšní a z těchto peněz bude opraveno celkem osm křížků:

  1. kříž u Jenišovského mlýna na parc. č. 255/2 v k.ú. Osečná,
  2. kříž v ul. Horní Selská na parc. č. 757/1 v k.ú. Osečná,
  3. kříž u panelového domu na parc. č. 744/4 v k.ú. Osečná,
  4. kříž u Druzcova na parc. č. 790/1 v k.ú. Osečná,
  5. kříž u Pramenů Ploučnice na parc. č. 790/1 v k.ú. Osečná,
  6. kříž v Chrastné na parc. č. 1228/1 v k.ú. Lázně Kundratice,
  7. kříž u Chrastné na parc. č. 1594 v k.ú. Lázně Kundratice,
  8. kříž na cyklomagistrále Ploučnice na parc. č. 1605 v k.ú. Lázně Kundratice.

Práce by měly být hotovy v září tohoto roku.

Zároveň vyzýváme občany, aby bez souhlasu vlastníka (města) jednotlivé kříže samovolně neopravovali a nepřetírali!

Jiří Hauzer, starosta

Informační centrum "U Draka" Osečná otevřeno do 31.8.2016!
4. srpna 2016, autor: Jiří Hauzer

Logo

Kontaktní osoba:
Alžběta Arltová
Telefon:
+420 485 179 150
E-mail:
infocentrum@osecna.cz
Web:
Informační centrum „U Draka“ Osečná

Infocentrum poskytuje tyto služby: internet, tisk z PC, kopírování, skenování
Infocentrum nabízí: turistické mapy a průvodce, cyklomapy, pohledy, turistické známky, turistické vizitky, sběratelské karty…


Provozní doba
den otevřeno (od — do)
Pondělí Zavřeno
Úterý 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Středa 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Čtvrtek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Pátek 09.00 — 11.00 12.00 — 16.00
Sobota 9.00 — 14.00
Neděle Zavřeno

Poslední výzva občanům města a chalupářům
2. srpna 2016, autor: Jiří Hauzer

Výzva Na základě opětovně obdržených stížností našich občanů na používání zařízení a přístrojů způsobujících nadměrný hluk o nedělích a svátcích a na základě většinové domluvy zastupitelů, bych touto cestou chtěl apelovat na dodržování a respektování neděle jako dne pracovního klidu.

Pokuste se prosím v tento den zdržet hlučných činností (provoz travních sekaček, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil, brusek a pod). Vyspělost obyvatel obce se pozná mimo pořádku před domem také podle toho, jak občané respektují své sousedy a udržují dobré sousedské vztahy. Tím daleko více přispějí k poklidnému a spokojenému životu ve městě, než instituty restrikcí a zákazů. I v případě, že neexistuje protihluková vyhláška, lze při porušování hlukových limitů či nočního klidu uplatnit vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení občanského zákoníku a zákona o přestupcích.

Uvědomte si, že pro některé občany je po letitých negativních zkušenostech volání po vydání protihlukové vyhlášky v jejich očích jedinou legální možnou cestou k regulování špatných sousedských vztahů. Pokud tedy problémy ve většině případů nezmizí, jsme připraveni zpracovanou vyhlášku přijmout.

Přesto věřím, že svým jednáním každý z nás dokáže najít cestu k bezproblémovému vycházení se svými sousedy. Pokud každý z nás začne takzvaně opravdu „u sebe“, pak nebude přijetí protihlukové ani žádné jiné podobné vyhlášky třeba.

V případě, že by se kdokoliv chtěl k této problematice vyjádřit, sdělte Váš názor písemnou cestou a vhoďte ho do schránky u zadního vchodu Městského úřadu. Anonymní názory nebudou brány v úvahu.

Jiří Hauzer, starosta

Upozornění na neoprávněné vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami
2. srpna 2016, autor: Jiří Hauzer

Povinná publicita Upozorňujeme všechny občany, kteří jsou připojeni na veřejnou kanalizaci, že se nám opakují problémy s přítokem vody a látek, které nejsou odpadními vodami a silně narušují chod čistírny odpadních vod. Všichni odběratelé (majitelé nemovitostí) u sepsání smluv obdrželi podmínky pro odvádění odpadních vod a smlouvu, která obsahuje povinnosti odběratele. Připomínáme, že neoprávněné odvádění, zejména vod dešťových do splaškové kanalizace je zakázáno, dále také vypouštění septiků a jímek, stejně tak i vod ze zahradních bazénů, kuchyňské a jiné tuky, pokud nemá odběratel lapol tuků, pro jejich oddělení a látky.

Všechny tyto vody a látky silně narušují provoz čistírny a samotný čistící proces, který se obnovuje velice pomalu a složitě. Provozovateli tím vznikají velké škody, které budeme vymáhat, a to včetně pokut, po osobách, které tyto škody způsobují.

Žádáme Vás o překontrolování Vaší kanalizační přípojky, zda neústí do splaškové kanalizace i vody dešťové.

Dana Sucharová, ředitelka TSO

Cyklobus opět v provozu
31. července 2016, autor: Jiří Hauzer

kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšeníČSAD Liberec v letošním roce opět spustilo v rámci spolupráce s Mikroregionem Podralsko od 12. června 2016 pravidelnou cyklobusovou dopravu z Liberce do Osečné, Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem a zpět. Autobus s přívěsem jezdí o sobotách a nedělích dle jízdního řádu a to až do 28. září 2016. Najednou pojme jedna linka 36 jízdních kol s 36 cyklisty.

„Spoj je ideální příležitostí především pro rodiny s dětmi a fyzicky méně zdatné cyklisty. Převýšení ještědského hřebenu bylo pro mnohé překážkou, která jim bránila poznat okolí Osečné, Hamru na Jezeře, Stráže pod Ralskem a celého Podralska. Přitom zdejší kraj je zajímavý hned z několika hledisek. Jednak zdejší cyklostezky ještě nejsou tak přeplněny jako v jiných regionech, přírodní zajímavosti jsou díky mnohaleté izolaci zachovány ve své původní ryzí kráse (prameny Ploučnice, Krásná vyhlídka, Lumírova Vyhlídka, Široký kámen, Černé jezírko, Děvínský rybník, Velký a Malý jelení vrch apod.), síť občerstvovacích zařízení se stále rozrůstá a příznivý charakter zdejší krajiny, která je jen mírně zvlněná, nabízí sportovní zážitky opravdu pro všechny,“ přibližuje význam cyklobusu starosta Osečné Jiří Hauzer.

Využijte proto této pohodlné služby našeho dopravce.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.