česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Osečná si připomněla konec 2. světové války
8. května 2015, autor: Jiří Hauzer

Osečná si připomněla konec 2. světové války 70. výročí ukončení 2. světové války si občané Osečné připomněli v pátek 8. května 2015 u památníku u Základní školy v Osečné. Proběhlo zde položení květin k uctění památky padlých ve 2. světové válce.


Něco málo z historie: Konec 2. světové války probíhal v Osečné jinak než například ve vnitrozemí. Osečná byla součástí Sudetské župy se sídlem v Liberci, v područí Henleinovy Sudetoněmecké strany, která se sloučila s NSDAP. Obyvatelstvo zde tvořili převážně Němci.

Osečná byla osvobozena až 9. května 1945 52. a 31. armádou 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Osvobození Osečenska se obešlo bez větších krvavých incidentů.

Plamínci se zúčastnili soutěže CTIF
2. května 2015, autor: Jiří Hauzer

Plamínci V sobotu 2. května 2015 se Plamínci vydali se starším družstvem na soutěž CTIF, která je součástí hry Plamen. Celkově se ve Frýdlantu sešlo na 20 družstev. Soutěž se skládala ze dvou částí, kde první bylo absolvování požárního útoku CTIF, s kterým se naši hasiči popasovali dobře a skončili na druhém místě. Druhou disciplínou byla štafety CTIF, kterou po překonání všech překážek zdolali na třináctém místě. Celkově to pak stačilo na solidní šesté místo…


Čarodějnice 2015
30. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Čarodějnice 2014 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se u hasičské zbrojnice konal tradiční sraz čarodějnic, skřítků, duchů a dalších strašidel. Shromáždilo se tu plno dětí, které přivítaly dvě hodné čarodějnice. Ty je naučily různé písničky a tanečky, rozdaly jim sladkosti a upozornily je na velice zlou čarodějnici Hermínu. Ta se po chvíli skutečně objevila, ale naštěstí zrovna přijel povoz s opatem Jardou, katem a jeho pomocníky. Ti po velké námaze Hermínu nakonec přemohli, svázali ji, vsadili do klády a převezli ji do lázní k vatře.

Na parkovišti pak proběhla spousta různých soutěží pro děti – všechny děti pak po splnění úkolů obdržely odměnu. Dospělí si zatím užívali pohodu u několika stánků. Piva, kořalky ale i nealkoholických nápojů se vypilo víc než malé množství…

Po setmění se všichni shromáždili kolem vatry, kterou za asistence opata, jeptišky, kata a zbrojnošů zapálil pan starosta. Zlá Hermína byla vhozena do plamenů. Zábava pak trvala dlouho do noci, účast byla hojná. Zdařilou akci uspořádali členové Sportovního klubu ve spolupráci se ZŠ a Městským úřadem.

I letos se na Svatovítském náměstí v Osečné stavěla májka
29. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Stavění májky 2015 I letos se na Svatovítském náměstí v Osečné stavěla májka. V úterý 28. dubna 2015 pokáceli zaměstnanci městského úřadu smrk, který přenesli na určené místo před kostel sv. Víta. Poté na strom upevnili věnec a na něj navázali barevné fábory. Dne 29. dubna 2015 se májka za pomocí těžké techniky zdejší firmy Hauzr s.r.o. a zaměstnanců městského úřadu zvedla a zakotvila do připravené jámy. Celý měsíc, až do konce května, bude ozdobou na náměstí u kostela sv. Víta. Dne 31. května 2015 bude májka pokácena.


ČRS Osečná zahájila rybářskou sezónu na Chrastenském rybníku
25. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Rybáři 2015 V sobotu 25. dubna 2015 zahájila organizace ČRS Osečná rybářskou sezónu na Chrastenském rybníku. Byl proveden kontrolní odchyt za účelem zjištění zdravotního stavu rybí obsádky za účasti 22 členů místního sdružení a 5 mládežníků. Zdařilou akci vedl hospodář pan Václav Hvízdal.


Centrum pro zdravotně postižené LK - Harmonogram návštěv 2015 a kontaktní a poradenské místo
24. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., ve spolupráci s městem Osečná, pro své občany zřídilo kontaktní a poradenské místo na Městském úřadě, v přízemí – kancelář místostarostky. Schůzku se sociálním pracovníkem Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. je vhodné domluvit předem a to přímo na Městském úřadě, telefonicky nebo e-mailem. Jednání může probíhat v rodině uživatele.

Termíny návštěv na MěÚ Osečná – vždy první středa v měsíci
datum čas (od — do)
6.5.2015 9.00 — 11.00
3.6.2015 9.00 — 11.00
1.7.2015 9.00 — 11.00
5.8.2015 9.00 — 11.00
2.9.2015 9.00 — 11.00
7.10.2015 9.00 — 11.00
4.11.2015 9.00 — 11.00
2.12.2015 9.00 — 11.00

Pokud se klient na nás obrátí a nebude mu vyhovovat ani jeden z termínů, zajistíme výjezd po předchozí dohodě i v jiný den.

Kontaktní osoby:
Markéta Bindová, DiS.
Jana Krobová, DiS.
sociální pracovnice pro CZP Liberec
Adresa: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec
Tel.: +420 603 821 864, +420 731 653 005, +420 485 104 044
E-mail: czplk@volny.cz

Více informací:

V Osečné nainstalován první kanalizační poklop s nápisem a znakem města
23. dubna 2015, autor: Jiří Hauzer

Poklop V rámci výstavby kanalizace a ČOV, 1. etapa byl nainstalován na Svatovítském náměstí v Osečné první litinový kanalizační poklop s nápisem a znakem města. Jak poklop vypadá, můžete shlédnout na fotografii nebo se jít na náměstí přesvědčit na vlastní oči – jen pozor na projíždějící automobily.

„Poklopy s nápisem a znakem se stanou jistou charakteristikou města a poslouží k označení majitele, což může pomoci při identifikaci poklopu při možných krádežích“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.