česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Program pro poskytování dotací pro spolky, organizace ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost

Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace ve městě Osečná na kulturně – sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2015, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. března 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 9. března 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 3. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Osečná
 4. Projednání podkladů pro soudní jednání ve věci objektu Druzcov č.p. 114
 5. Různé
 6. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. března 2015

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí oddělení technické správy města

Sousední město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení technické správy města, vícero v příloze…

Platové rozpětí: 13 570 Kč – 20 450 Kč.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. února 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 26. února 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání koupě části pozemku parc. č. 221/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 3. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č 868/1 a 820 v k.ú. Osečná
 4. Projednání uzavření smouvy o smlouvě budoucí kzpní na části pozemků parc.č. 454, 416/4, 216/1, 801/6 a 801/2 v k.ú. Druzcov
 5. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 331 v k.ú. Druzcov
 6. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 238/3 v k.ú. Druzcov
 7. Projednání bezúplatného převodu pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Kotel
 8. Revokace usnesení č. 84/2014 ze dne 26.6.2014
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti OLP/159/2015 – plynovodní přípojka pro ZŠ Osečná na st.p.č. 2118 v k.ú. Osečná
 10. Vyprošťovací zařízení pro JSDHO Osečná – žádost o dotaci
 11. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sousouší „Tří svatých“
 12. Źádost o bezúplatný převod – Základní škola Osečná
 13. Projednání podmínek pro poskytování příspěvků spolkům
 14. Rozpočtové opatření č. 1/2015
 15. Inventarizační zpráva 2014
 16. Hospodaření města k 31.12.2014
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. února 2015

Životní podmínky 2015 – výběrové statistické šetření v domácnostech

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. února 2015

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. II/278 v Osečné – ul. Českolipská a Kundratická

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. února 2015

Sbírka použitého ošacení 2015

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Osečná vyhlašuje sbírku použitého ošacení:

 • Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 • Péří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou
 • Hračky – nepoškozené a kompletní
 • Menší funkční elektrospotřebiče
 • Knihy

Sbírka se uskuteční:

 • dne: v pátek 6. března 2015 od 14 do 17 hodin
 • místo: Růžičkova stodola ve Školní ulici v Osečné

Vícero v příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. února 2015

VLS - veřejné výběrové řízení

Vojenské lesy a statky ČR vyhlašují veřejné výběrové řízení na prodej pozemku v k.ú. Zábrdí, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. února 2015

Zápis do mateřské školky

Ve dnech 2.3. – 6.3.2015 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis spočívá v odevzdání žádosti a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny v ředitelně školy (od 7,30 hod. do 15, 30 hod).

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy a evidenční list. Všechny uvedené dokumenty si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně školy, nebo ve školce (každý všední den od 8,00 – 14,30 hod.).

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel ZŠ a MŠ Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. února 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.