česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Usnesení č. 161/2014

MěZ schvaluje Dokumenty ke zkušebnímu provozu splaškové kanalizace v Osečné, a to : Oznámení o zahájení zkušebního provozu, Smlouvu o odvádění odpadních vod, Podmínky pro odvádění odpadních vod stokové sítě Osečná, Lázně Kundratice a Provozní řád pro zkušební provoz ČOV.

MěZ souhlasí se zkušebním provozem.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. prosince 2014

Městský úřad Osečná - Oznámení

Městský úřad Osečná oznamuje, že od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 bude z provozních důvodů uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. prosince 2014

Změny v registraci vozidel!

od 1.1.2015 je účinná novela zákona 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato novela přinese některé změny v registraci vozidel, které se zásadním způsobem mohou dotknout jejich vlastníků. V některých případech, bude-li vlastník vozidla nečinný, zákon stanovuje i trvalý zánik vozidla! Více v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. prosince 2014

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 15. prosince 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Rozpočtu Města Osečná na rok 2015
 3. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 13/2014
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 14/2014
 5. Schválení Směrnic Města Osečná
 6. Projednání odměny řediteli ZŠ a MŠ Osečná za období září – prosinec 2014
 7. Projednání postupu v rámci soudního řízení s manželi Štancovými
 8. Projednání a schválení Pravidel pro zajištění přístupu k informacím podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 9. Projednání bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 169/2, 206/6 (část) a 206/15 (část) v k.ú. Osečná
 10. Projednání uzavřeného smíru a ukončení žaloby s Lesy České republiky s.p.
 11. Projednání možnosti zřízení věcných břemen – zřízení práva služebnosti stezky a služebnosti cesty na pozemcích města Osečná pro stávající monitorovací vrty DIAMO s.p.
 12. Projednání žádosti o vydržení části pozemku parc.č. 54/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání prodeje pozemku parc.č. 16/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. prosince 2014

Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2015

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. listopadu 2014

Mikroregion Podralsko - rozpočtový výhled na období let 2016 - 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. listopadu 2014

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí pečovatelské služby

Sousední město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí peřeovatelské služby – sociální pracovník, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2014

Centrum pro zdravotně postižené LK, o. p. s. - Blešák aneb nákup pro dobrou věc

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. organizuje veřejný trh „Blešák aneb nákup pro dobrou věc“.

 • Kdy? 29.11.2014 od 09:00 – 15:00 hodin
 • Kde? CZP LK, o. p. s., Zahradní 415/10, Liberec 6

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2014

Město Osečná - návrh rozpočtu na rok 2015

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. listopadu 2014

Veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. listopadu 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.