česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 31. května 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování křížů na území města Osečná“
 3. Projednání prodeje domu v Chrastné č.p. 44
 4. Projednání přidělení bytu 2+1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2016
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2016
 7. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 31.12.2015
 8. Schválení účetní závěrky Technických služeb Osečná k 31.12.2015
 9. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
 10. Projednání žádosti Hospicu sv. Zdislavy o finanční dar
 11. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc.č. 1237 v k.ú. Lázně Kundratice a parc.č. 562/1, 598/5 a 587/1 v k.ú. Druzcov
 12. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 330/1 a 330/2 v k.ú. Druzcov
 13. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Schválení prodeje pozemku parc.č. 56/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 15. Schválení prodeje částí pozemků parc.č. 216/1, 53, 416/4 a 454 v k.ú. Druzcov
 16. Schválení prodeje částí pozemků parc.č. 744/5 a 746 v k.ú. Osečná a parc.č. 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Schválení prodeje částí pozemku parc.č. 758/1 v k.ú. Osečná
 18. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Osečná
 19. Schválení prodeje částí pozemku parc.č. 122 v k.ú. Osečná
 20. Schválení koupě části pozemku parc.č. 119/2 v k.ú. Osečná
 21. Různé
 22. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. května 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. května 2016

Návrh stanovení místní úpravy provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. května 2016

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově, Kotli a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 30. května – 5. června 2016: u Hasičské zbrojnice v Druzcově a na návsi v Kotli
 • 6. června – 12. června 2016: u Růžičkovy stodoly v Osečné

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky!!!

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2016

Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2016/054681-L

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2016

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. května 2016

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp.165

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 165 v 1. NP. byt č. 2 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 25. května 2016 do 17 hodin na Městském úřadě v Osečné v podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. května 2016

Nařízení státní veterinární správy

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. května 2016

ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

 • Místo: Druzcov, Lesní Domky, viz přiložená mapka
 • Datum a čas: 7.6.2016 od 7.00 do 19.00

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. května 2016

Rozhodnutí

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. května 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.