česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Stavební úřad Osečná - oznámení

Z důvodů konání porady stavebních úřadů na Krajském úřadě v Liberci bude v pondělí 5. prosince 2016 Stavební úřad v Osečné uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Štěpánka Hanzlíková, vedoucí stavebního úřadu


Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. listopadu 2016

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 111/6 v k.ú. Lázně Kundratice, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. listopadu 2016

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 761 v k.ú. Osečná, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. listopadu 2016

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 19 v k.ú. Kotel, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. listopadu 2016

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp. 166

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 166 v 4. NP. byt č. 11 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 8. prosince 2016 do 14.30 hodin na Městském úřadě v Osečné, na podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. listopadu 2016

Upozornění - odpad v popelnicích se nesmí zalévat vodou!

Vážení občané, upozorňujeme, že odpad v nádobách (popelnicích) se nesmí zalévat vodou , případně dávat do nádob odpad, který v nich může přimrznout ke stěnám nádob.

Při vysýpání nádob se zamrzlým obsahem, dochází k poškozování nádob a posádka není vybavena ani technicky ani časově na vytloukání zamrzlého odpadu z nádob.

Pokud k uvedené situaci dojde, svozová posádka nechá nádobu se zamrzlým odpadem na místě.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. listopadu 2016

Oznámení o výběrovém řízení č. ULB/039/2016

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi: pozemku stavební parcely č. 191 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Osečná, obci Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. listopadu 2016

Město Osečná - návrh rozpočtu na rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. listopadu 2016

Upozornění provozovatelům kotlů

Provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě.

Do konce tohoto roku (2016) jsou provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů povinni zajistit první kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Kontroly musí provádět odborně způsobilá osoba. Jejich seznam zveřejnila Hospodářská komora a počítá s jeho průběžnou aktualizací. Seznam odborníků je uveden na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky.

Helena Bušová, místostarostka

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. listopadu 2016

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. listopadu 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.