česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Separace bioodpadů ve městě Osečná - zrušení výběrového řízení

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, viz příloha.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. září 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 9. září 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování centrálních křížů na hřbitovech v Osečné, Druzcově a Zábrdí“
 3. Schválení dostavby kanalizace – změna stavby před dokončením kanalizace
 4. Schválení přidělení obecního bytu v Chrastné č.p. 47
 5. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 6/2015
 6. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 7/2015
 7. Schválení bezúplatného převodu technického zhodnocení budovy ZŠ do majetku města
 8. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Osečná a ZŠ a MŠ Osečná
 9. Schválení Smlouvy mezi Technickými službami Osečná, p.o. a občany města o odvádění odpadních vod + podmínky
 10. Schválení cenové kalkulace stočného
 11. Různé
 12. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. září 2015

Rozhodnutí - uzavírka silnice II/278 a II/592, k.ú. Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. září 2015

Rozhodnutí hejtmana LK o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. srpna 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. srpna 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. srpna 2015

Rozhodnutí hejtmana LK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. srpna 2015

Pronájem uvolněného bytu v bytovém domě Chrastná čp. 47

Volný byt 3 + 1 v Chrastné čp. 47 ve 2. NP, bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. srpna 2015

Separace bioodpadů ve městě Osečná - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, viz příloha.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. července 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 5. srpna 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Smlouvy č.15233923 o p­oskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná“
 3. Schválení Smlouvy č. 15236283 o pos­kytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná“
 4. Projednání zřízení věcného břemene na parc.č. 805/1 v k.ú. Osečná
 5. Projednání uzavření smlouvy o přeložce se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
 6. Projednání Vyhlášky o dodržování klidu o státních svátcích a o nedělích
 7. Různé
 8. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. července 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.