česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení Městského úřadu Osečná

V pondělí dne 27.října 2014 bude Městský úřad Osečná z technických důvodů uzavřen!

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer – starosta města

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. října 2014

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. října 2014

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemku par.č. 16/3 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. října 2014

Výsledky 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v Osečné

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. října 2014

Usnesení - dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. října 2014

Osečná - Komunální volby 2014

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. října 2014

Upozornění!!!

Se zahájením topné sezóny se vyskytlo už několik případů zahoření plastové popelnice.

Prosíme všechny, kteří dávají popel do plastové popelnice, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. října 2014

Územní plán Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. října 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města, podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do zastupitelstva města Osečná se uskuteční

  • v pátek dne 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
  • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže voji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. září 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu

Starosta města Osečná podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

  • v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
  • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

  • v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

6. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. září 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.