česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2014 - ÚP RALSKO

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. ledna 2015

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. ledna 2015

Oznámení - oprava venkovního vedení, vedení VVN V210 kV

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. ledna 2015

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemků par.č. 801/6 a 801/2 v k.ú. Druzcov, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. ledna 2015

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Rozšířené úřední hodiny na Finančním úřadě pro Liberecký kraj, Územním pracovišti v Liberci na odboru majetkových daní pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2015:

od 27.1. do 30.1.2015

 • Pondělí a středa: 8:00 – 17:00
 • Úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 – 15:00

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. ledna 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. ledna 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 19. ledna 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 15/2014
 3. Projednání podání žádosti o dotaci na „Kabiny“ sportovní areál
 4. Projednání podání žádosti o dotaci na úpravu komunikace v ulicích Horní Selská a Liberecká
 5. Projednání Smlouvy s Libereckým krajem o dopravní obslužnosti v roce 2015
 6. Projednání přidělení bytu 2 + 1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 7. Projednání Plánu nákladů a výnosů na rok 2015 – ZŠ a MŠ Osečná
 8. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o čerpání z investičního fon­du
 9. Projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené o navýšení finančního příspěvku na rok 2015
 10. Projednání žádosti o prodej části pozemků parc.č. 801/2 a 801/6 v k.ú. Druzcov
 11. Projednání návrhu na změnu hranic katastru v Druzcově
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. ledna 2015

Nabídka volného bytu v panelovém domě U Křížku čp.165 v Osečné

Jedná se o byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 165 v 1. NP – bez výtahu, vícero v příloze…

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 19. ledna 2015 na Městském úřadě v Osečné na podatelně! V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. ledna 2015

Koncepce - Národní plán povodí Labe

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. ledna 2015

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 se koná dne 23. ledna 2015 od 14.00 hodin do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná.

Kriteria pro přijetí žáků do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016:

 • Ve školním roce 2015/16 může být z hlediska kapacity školy přijato maximálně 30 žáků.
 1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a Mateřské školy Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace
 2. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná
 3. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a Mateřské školy Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace
 4. Ostatní děti
 5. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kriterií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním

Poznámky:

 1. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá na rozhodnutí žádný vliv.
 2. K udělení odkladu povinné školní docházky je třeba doložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra pro dané zdravotní postižení a dětského lékaře.
 3. Kritéria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2014 udělen odklad povinné školní docházky.
 4. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel školy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. ledna 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.