česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 15. února 2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

  1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
  2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele sv. Víta v Osečné“
  3. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 2/2016
  4. Projednání žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 779/7 v k.ú. Druzcov
  5. Schválení Podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu města pro spolky/organizace ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost v roce 2016
  6. Různé
  7. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. února 2016

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. února 2016

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 68/1 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. února 2016

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr pronájmu části pozemku par.č. 141/1 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. února 2016

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. února 2016

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. února 2016

Oznámení o statistickém šetření

Oznámení o statistickém šetření Životní podmínky 2016 (EU-SILC 2016), které proběhne na území Vaší obce.

Podrobnější informace získáte na kontaktním telefonu 737 280 481 nebo na internetové adres: www.czso.cz/…osti_eu_silc .

Ing. Jana Hauserová, vedoucí oddělení terénních zjišťování, Český statistický úřad Liberec


V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. února 2016

Zápis do mateřské školky

Ve dnech 29.2. – 4 .3. 2016 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis spočívá v odevzdání žádosti a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny v ředitelně školy (od 7,30 hod. do 15, 30 hod).

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy a potvrzení pediatra. Všechny uvedené dokumenty, viz níže…

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel ZŠ a MŠ OsečnáV příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. února 2016

Česká telekomunikační infrastruktura - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. ledna 2016

Nabídka zaměstnání

Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem přijme do služebního poměru Strážné a Dozorce, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. ledna 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.