česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 3. listopadu 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Zahájení a poděkování bývalým členům zastupitelstva
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Složení slibu členů zastupitelstva města
 4. Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva měs­ta
 5. Volba volební a návrhové komise
 6. Předložení volebního řádu volební komisí
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zpráva volební komise o průběhu voleb
 10. Volba předsedů výborů a komisí a jmenování členů
 11. Pověření starosty zastupováním Města Osečná na valných hromadách a jednáních akciových společností
 12. Odměňování zastupitelů
 13. Různé
 14. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. října 2014

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • léky všeho druhu včetně mastí
 • domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené !!!
 • zbytky starých barev, obaly od barev
 • televizory, ledničky, zářivky
 • všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 • upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)

Při tomto svozu je možné odevzdat také elektrospotřebiče!

Způsob přebírání odpadů:

 1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilních sběrny!
 2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
 3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
 4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Svoz se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2014

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. října 2014

Oznámení Městského úřadu Osečná

V pondělí dne 27.října 2014 bude Městský úřad Osečná z technických důvodů uzavřen!

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer – starosta města

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. října 2014

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. října 2014

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemku par.č. 16/3 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. října 2014

Výsledky 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v Osečné

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. října 2014

Usnesení - dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. října 2014

Osečná - Komunální volby 2014

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. října 2014

Upozornění!!!

Se zahájením topné sezóny se vyskytlo už několik případů zahoření plastové popelnice.

Prosíme všechny, kteří dávají popel do plastové popelnice, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. října 2014

Územní plán Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. října 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.