česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná

Od 7. července 2015 nebude MUDr. Vladimír Šatava do odvolání ordinovat, zástup bude zajšťovat:

1) zdravotní středisko Český Dub

 • MUDr. Eva Grossová, Tel.: 485 147 628
 • MUDr. Renata Zikmundová, Tel.: 482 725 176

2) eventuelně zdravotní středisko Stráž pod Ralskem

 • MUDr. Bohuslav Klimša, Tel.: 487 851 473
 • MUDr. Gustav Žídek, Tel.: 487 851 636
 • MUDr. Petra Dvořáková, Tel.: 487 851 215


Zdravotní sestra však bude v ordinaci v Osečné a Rozstání dle ordinačních hodin přítomna pro vyřízení event. administrativních záležitostí, napsání receptů atd.. V pondělí a pátek ráno od 7.00 do 8.00 hodin pak pro odběry krve!

Odpoledne možno využít pohotovostní lékařskou službu Lázně Kundratice, Tel.: 485 344 222. Ur­gentní případy nutno řešit přes rychlou záchranou službu v Liberci, RZP Tel.: 155.


MUDr. Vladimír Šatava

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2015

Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. července 2015

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. července 2015

Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná“, viz příloha.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. července 2015

Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná“, viz příloha.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. července 2015

Oznámení o konání statistického šetření

Oznámení o výběrovém šetření Českého statistického úřadu ENERGO 2015, které proběhne na území Vaší obce.

Podrobnější informace získáte na kontaktním telefonu 737 280 481 nebo na www.czso.cz/csu/energo-2015.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. června 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. června 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. června 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Zateplení obvodového pláště MŠ Osečná“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení“
 5. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic školy
 6. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení čerpat fond investic školy
 7. Projednání nařízení odvodu z fondu investic školy do rozpočtu města
 8. Projednání nájemní smlouvy na ČOV a kanalizační síť mezi městem a Technickými službami Osečná p.o.
 9. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 5/2015
 10. Revokace usnesení č. 13/2015
 11. Projednání věcných břemen na parc.č. 868/1 a 820 v k.ú. Osečná
 12. Projednání věcného břemene na parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2014
 14. Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Osečné, Svatovítské náměstí č.p. 88
 15. Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 165
 16. Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt ve Chrastné č.p. 45
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. června 2015

Oznámení o zahájení stavebního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. června 2015

Mikroregion Podještědí - závěrečný účet za rok 2014

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. června 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.