česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Povinné očkování psů!!!

K zajištění povinného očkování psů proti vzteklině Městský úřad Osečná jako orgán veterinární péče oznamuje termíny a místa hromadného očkování psů proti vzteklině.

Chovatelé (držitelé) psů se mohou dostavit se psy staršími 3 měsíců, kteří nejsou v imunitě proti vzteklině, tzn. během uplynulých 12 měsíců nebyli očkováni a kteří jsou zdrávi, k hromadnému očkování proti vzteklině v termínech uvedených na tomto oznámení, nebo v jiných termínech k privátním veterinárním lékařům. Předvedený pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem, musí být v doprovodu dospělé osoby.

Nezapomeňte na očkovací průkaz psa!

Cena očkovací vakcíny je 70,– Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,– Kč.

ČASOVÝ ROZVRH:

  • 1. října 2014 od 14:50 do 15:00 hod. – Druzcov u obchodu
  • 1. října 2014 od 15:20 do 16:00 hod. – Chrastná u statku
  • 1. října 2014 od 16:10 do 16:45 hod. – Lázně Kundratice u autoopravny
  • 1. října 2014 od 16:50 do 17:30 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu
  • 1. října 2014 od 17:45 do 17:55 hod. – Kotel u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

  • 8. října 2014 od 16:30 do 16:45 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu

Dle § 55 odst.c) zák.č.87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění předpisů pozdějších, jsou chovatelé zvířat povinni dodržovat opatření stanovená k předcházení vzniku, zdolávání a zamezení šíření nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Porušování této povinnosti je posuzováno jako přestupek dle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.108/1987 Sb., o působnosti veterinární péče, ve znění předpisů pozdějších. Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 11 odst.2 uvedeného zákona až do výše 5.000,– Kč.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. září 2014

Město Osečná - záměr pronájmu pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr pronájmu pozemku par.č. 1492/2 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. září 2014

Město Osečná - záměr pachtu zemědělských pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr pachtu zemědělských pozemků (vícero v příloze):

  • parc.č. 562/7 (orná půda) o výměře 1545 m2 v k.ú. Osečná
  • parc.č. 596/2 (orná půda) o výměře 3046 m2 v k.ú. Osečná
  • část parc.č. 562/26 (orná půda) o výměře 4760 m2 v k.ú. Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. září 2014

Město Stráž pod Ralskem - veřejná vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. září 2014

Město Stráž pod Ralskem - pozvánka

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. září 2014

Usnesení - dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. září 2014

Uzavírka na silnici č. III/27716 Český Dub - Kněžičky

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. srpna 2014

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Pro účely konání společných voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 17. a 18. října), tímto v návaznosti na ust. § 70 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 15 písm. g) tohoto zákona poskytuji každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce informace o počtu a sídle volebního okrsku:

OVK č.1 – Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná – budova Radnice

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. srpna 2014

Souhlas DÚ k uzavírce na sil.č. II/278 v Hamru na Jezeře, Břevništi

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. srpna 2014

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 1619/1 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. srpna 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.