česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Separace bioodpadů ve městě Osečná - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, viz příloha.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. července 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 5. srpna 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Smlouvy č.15233923 o p­oskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná“
 3. Schválení Smlouvy č. 15236283 o pos­kytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná“
 4. Projednání zřízení věcného břemene na parc.č. 805/1 v k.ú. Osečná
 5. Projednání uzavření smlouvy o přeložce se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
 6. Projednání Vyhlášky o dodržování klidu o státních svátcích a o nedělích
 7. Různé
 8. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. července 2015

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Místostarostka města Helena Bušová oznamuje, že od 3.8. do 7.8.2015 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. července 2015

Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

Odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec vydal zákaz veškerého odběru povrchových vod. Zákaz platí od 24.7.2015 do odvolání. Nevztahuje se přitom jen na samotný Liberec, ale na celé správní území včetně Osečné.

Podle Povodí Ohře a Povodí Labe došlo kvůli trvajícímu suchu ke kritickému snížení průtoků na tocích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec. Tato situace může vést k vážnému ohrožení veřejného zájmu, kyslíkovému deficitu v tocích a závažnému ohrožení vodních a na vodu navazujících ekosystémů. Při nedodržení zákazu může úřad uložit pokutu až 50.000,–Kč.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. července 2015

VLS - veřejné výběrové řízení

Vojenské lesy a statky ČR vyhlašují veřejné výběrové řízení na prodej nemovitosti č.p. 114 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. července 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 27. července 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Separace bioodpadů ve městě Osečná“
 3. Schválení Smlouvy o převodu majetku státu mezi Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj a Městem Osečná
 4. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení čerpání rezervního fondu
 5. Projednání nájemní smlouvy na ČOV a kanalizační síť mezi městem a Technickými službami Osečná p.o.
 6. Projednání hospodaření města k 30.6.2015
 7. Projednání mezitimní účetní závěrky města k 30.6.2015
 8. Projednání mezitimní účetní závěrky Technických služeb Osečná k 30.6.2015
 9. Projednání mezitimní účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 30.6.2015
 10. Různé
 11. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. července 2015

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

V příloze:

 1. Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ05 (PDF, 220 KiB)
 2. Návrh OOP PZKO CZ05 (PDF, 630 KiB)
 3. Příloha k návrhu OOP PZKO CZ05 – PZKO CZ05 (PDF, 7,8 MB)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. července 2015

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. července 2015

Oznámení ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná

Od 7. července 2015 nebude MUDr. Vladimír Šatava do odvolání ordinovat, zástup bude zajšťovat:

1) zdravotní středisko Český Dub

 • MUDr. Eva Grossová, Tel.: 485 147 628
 • MUDr. Renata Zikmundová, Tel.: 482 725 176

2) eventuelně zdravotní středisko Stráž pod Ralskem

 • MUDr. Bohuslav Klimša, Tel.: 487 851 473
 • MUDr. Gustav Žídek, Tel.: 487 851 636
 • MUDr. Petra Dvořáková, Tel.: 487 851 215


Zdravotní sestra však bude v ordinaci v Osečné a Rozstání dle ordinačních hodin přítomna pro vyřízení event. administrativních záležitostí, napsání receptů atd.. V pondělí a pátek ráno od 7.00 do 8.00 hodin pak pro odběry krve!

Odpoledne možno využít pohotovostní lékařskou službu Lázně Kundratice, Tel.: 485 344 222. Ur­gentní případy nutno řešit přes rychlou záchranou službu v Liberci, RZP Tel.: 155.


MUDr. Vladimír Šatava

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2015

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. července 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.