česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2015

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. listopadu 2014

Mikroregion Podralsko - rozpočtový výhled na období let 2016 - 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. listopadu 2014

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí pečovatelské služby

Sousední město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí peřeovatelské služby – sociální pracovník, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2014

Centrum pro zdravotně postižené LK, o. p. s. - Blešák aneb nákup pro dobrou věc

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. organizuje veřejný trh „Blešák aneb nákup pro dobrou věc“.

 • Kdy? 29.11.2014 od 09:00 – 15:00 hodin
 • Kde? CZP LK, o. p. s., Zahradní 415/10, Liberec 6

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2014

Město Osečná - návrh rozpočtu na rok 2015

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. listopadu 2014

Veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. listopadu 2014

VLS - veřejné výběrové řízení

Vojenské lesy a statky ČR vyhlašují veřejné výběrové řízení na prodej pozemků v k.ú. Lázně Kundratice, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. listopadu 2014

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

Městský úřad Osečná oznamuje, že od 10.11. do 9.12.2014 v budově městského úřadu, přízemí č. dveří 9 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. MU/5040/2014POH. Vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. listopadu 2014

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 12. listopadu 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Výměna oken, balkonových dveří a vyzdění balkonových zdí včetně zateplení na panelovém domě Osečná“
 3. Projednání zápisu z dílčího přezkumu hospodaření města
 4. Projednání hospodaření města k 30.9.2014
 5. Projednání mezitímní účetní závěrky města k 30.9.2014
 6. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 11/2014
 7. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 12/2014
 8. Projednání mezitímní účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 30.9.2014
 9. Projednání žádosti o povolení čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Osečná
 10. Projednání Zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
 11. Projednání plánu inventarizace k 31.12.2014
 12. Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 13. Projednání uzavření Smlouvy o archeologickém výzkumu v rámci výstavby kanalizace v Osečné
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 415/1 v k.ú. Druzcov
 15. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 278, 791, 793, 792, 863, 873/1, 873/2, 800/1, 773/1, 38/2, 320/4, 329/1 a 873/4 v k.ú. Osečná
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. listopadu 2014

Veřejná vyhláška – zrušení zákazu odběru povrchových vod!

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. listopadu 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.