česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení z Městského úřadu Osečná

z provozních důvodů bude v pondělí 29. srpna 2016 provoz úředních hodin na Městském úřadě Osečná a Technických služeb Osečná omezen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. srpna 2016

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné

Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 850.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 12.9.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. srpna 2016

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp.166

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 166 v 1. NP. byt č. 2 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 7. září 2016 do 17 hodin na Městském úřadě v Osečné, na podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. srpna 2016

4. ročník závodu na kolečkových lyžích

Zvláštní užívání účelové komunikace a krajských silnic z důvodu konání 4. ročníku závodu na kolečkových lyžích "Silvini SKIROLL CUP Ještěd dne 25. 9. 2016 od 13,15 do 14,30 hod.

Přechodná úprava provozu na krajských komunikacích: krajské silnice ev.č. III/272 39, III/2783, III/2784, II/278, II/592 a III/272 46 (Světlá pod Ještědem, Český Dub, Osečná, Rozstání, Hodky, Křižany, Proseč pod Ještědem, Kryštofovo údolí) a na veřejně přístupné účelové komunikaci Výpřež – Ještěd.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. srpna 2016

Oznámení o výběrovém řízení č. ULB/019/2016

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi: pozemku stavební parcely č. 191 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Osečná, obci Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. srpna 2016

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 15. srpna 2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Výstavba přístupové komunikace v Druzcově“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Spolupráce při přípravě a realizaci zakázky – Žákovská cvičná kuchyňka ZŠ a MŠ Osečná“
 4. Schválení hospodaření města Osečná k 30.6.2016
 5. Schválení mezitimní účetní závěrky města Osečná k 30.6.2016
 6. Schválení mezitimní účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 30.6.2016
 7. Schválení mezitimní účetní závěrky Technických služeb Osečná k 30.6.2016
 8. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 11/2016
 9. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 12/2016
 10. Schválení souhlasu s přijetím finančních darů ZŠ a MŠ Osečná
 11. Schválení pozemkových úprav v k.ú. Kotel
 12. Schválení úpravy části Růžičkovy stodoly v k.ú. Osečná pro zázemí VPP
 13. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 35, 1492/8 a 1620 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání směny části pozemku parc.č. 863 za část pozemku parc.č. 31 v k.ú. Osečná
 15. Projednání prodeje st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 v pozemku parc.č. 152/3 v k.ú. Chrastná
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. srpna 2016

ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

 • Místo: Lázně Kundratice
 • Datum a čas: 26.8.2016 od 7.00 do 16.00

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. srpna 2016

Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. července 2016

Oznámení - Technické služby Osečná

Paní Dana Sucharová, ředitelka Technických služeb Osečná oznamuje, že od 20.7. do 29.7.2016 bude mít plánovanou dovolenou.

Děkuji za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. července 2016

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Libereckém kraji, více v příloze.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. července 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.