česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. července 2014

Komunální volby 2014 - zveřejnění seznamu registračních úřadů

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. července 2014

Komunální volby 2014 - zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. července 2014

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. července 2014

Vojenské lesy a statky ČR - veřejné výběrové řízení na prodej pozemku

Vojenské lesy a statky ČR vyhlašují veřejné výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Chrastná, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. července 2014

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 16. července 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

  1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
  2. Schválení podání žádosti o dotaci na škody po povodni v roce 2013
  3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kaple Božího hrobu – Kotel“
  4. Projednání hospodaření města k 30.6.2014
  5. Projednání mezitímní účetní závěrky města k 30.6.2014
  6. Projednání odkoupení pozemku p.č. 1216/3 v k.ú. Lázně Kundratice
  7. Projednání žádosti o zřízení věcného břemene na p.č. 119/2 v k.ú. Lázně Kundratice
  8. Schválení revokace usnesení zastupitelstva č. 59/12 ze dne 26.4.2012
  9. Různé
  10. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2014

Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. června 2014

Zateplení obvodového pláště jídelny ZŠ a MŠ Osečná - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. června 2014

Mikroregion Podještědí - závěrečný účet za rok 2013

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. června 2014

Mikroregion Podještědí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. června 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.