česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Osečná - závěrečný účet za rok 2013

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. dubna 2014

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby na 2.etapu kanalizace Osečná“
 3. Schválení přijetí dotace na výstavbu kanalizace – ČOV a 1.etapa
 4. Schválení hospodaření Města Osečná k 31.3.2014
 5. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2014
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2014
 7. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 4/2014
 8. Projednání připomínek k územnímu plánu Janův Důl
 9. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 216/5 v k.ú. Druzcov
 10. Projednání žádosti o koupi pozemku parc.č. 91/1 v k.ú. Osečná
 11. Prodej části pozemku parc.č. 415/1 v k.ú. Druzcov
 12. Prodej části pozemku parc.č. 751 v k.ú. Osečná
 13. Prodej pozemku parc.č. 504/11 v k.ú. Osečná
 14. Prodej části pozemku parc.č. 844 v k.ú. Osečná
 15. Schválení rozsahu poskytovaných služeb na hřbitovech ve správě Města Osečná
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. dubna 2014

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti přebírání lesních hospodářských osnov

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2014

Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro účely konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014, podle ust. § 16 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce sděluji, že je v obci Osečná zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2014

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Místostarostka města Helena Bušová oznamuje, že od 7.4. do 16.4.2014 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. dubna 2014

Mikroregion Podralsko - závěrečný účet za rok 2013

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. března 2014

Oznámení - oprava venkovního vedení, vedení VVN V210 kV

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci / městě že v termínu 5.4. – 30.9.2014 bude v této oblasti provedena „Oprava venkovního vedení, vedení VVN V210 kV“. GA Energo technik

Vícero v příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. března 2014

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • léky všeho druhu včetně mastí
 • domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené !!!
 • zbytky starých barev, obaly od barev
 • televizory, ledničky, zářivky
 • všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 • upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)

Při tomto svozu je možné odevzdat také elektrospotřebiče!

Způsob přebírání odpadů:

 1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilních sběrny!
 2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
 3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
 4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Svoz se uskuteční v sobotu 17. května 2014

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov ( u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. března 2014

Žádost obci o zveřejnění informace pro veřejnost - nedostatečně identifikovaný vlastník: Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. března 2014

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 415/1 v k.ú. Druzcov (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. března 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.