česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Souhlas DÚ k uzavírce na sil.č. II/278 v Hamru na Jezeře, Břevništi

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. srpna 2014

Město Osečná - záměr prodeje části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 1619/1 v k.ú. Lázně Kundratice, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. srpna 2014

Veřejná vyhláška – zákaz odběru povrchových vod!

Veřejná vyhláška – s účinností od 8.8.2014 do odvolání podle ustanovení §109 odst 1. vodního zákona se zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků Ploučnice a Ještědský potok včetně jejich přítoků a vodních děl, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. srpna 2014

Usnesení - dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. srpna 2014

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Místostarostka města Helena Bušová oznamuje, že od 18.8. do 31.8.2014 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. srpna 2014

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná - dovolená

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Osečná oznamuje, že v období od 14.8. do 4.9.2014 včetně se ruší čtvrteční ordinace. Důvod: čerpání dovolené.

MUDr. Vladimír Šatava

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. srpna 2014

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 20. srpna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

  1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
  2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rozhledna Osečná k.ú. Osečná p.p.č. 251“
  3. Projednání žádosti o finanční příspěvek na opravu kabin
  4. Projednání Dohody o umořování dlužné částky
  5. Různé
  6. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. srpna 2014

Rozhledna Osečná k.ú. Osečná p.p. č. 251

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozhledna Osečná k.ú. Osečná p.p. č. 251“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. srpna 2014

Veřejná vyhláška

Městský úřad v Osečné jako správce daně v souladu s § 10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 6.8. do 6.10.2014 v budově MÚ Osečná budou zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy (čj. MU/1140/2014, čj. MU/1141/2014, čj. MU/1142/2014), vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. srpna 2014

Kontrola stavu vodního toku Ploučnice

Kontrola stavu vodního toku Ploučnice a přilehlých břehů v Osečné z důvodů rizika povodní, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. srpna 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.