česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny

Oznamuji Vám, že v období od 23.12. do 31.12.2015 bude přerušen provoz mateřské školy a školní jídelny. Provoz bude opět obnoven v pondělí 4.1.2016.

Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. listopadu 2015

Informace k plánované odstávce pro vyřizování OP a CP

informace o plánované odstávce pro vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů, viz příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2015

Oznámení

Ortopedie Osečná oznamuje, že od 1.12.2015 do 31.1.2016 nebude ordinovat.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karel Daďa

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. listopadu 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 24. listopadu 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Architektonická studie vybraných veřejných prostranství města Osečná“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava malé vodní nádrže v Kotli po povodních 2013“
 4. Schválení návrhu rozpočtu města Osečná na rok 2016
 5. Schválení žádosti Technických služeb Osečná, p.o. o navýšení provozního příspěvku
 6. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 11/2015
 7. Schválení žádosti Magistrátu města Liberec na spolufinancování žáků v základních školách v Liberci
 8. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Osečná a ZŠ a MŠ Osečná
 9. Projednání žádosti o prodej části pozemků parc.č. 1491/3, 1618/1, 1618/3 a pozemku st.p.č. 294 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 265/1 v k.ú. Chrastná
 11. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 503/3 a 820 v k.ú. Osečná
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. listopadu 2015

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 1617/1 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2015

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 758/1 v k.ú. Osečná (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2015

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2015

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 863 v k.ú. Osečná (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2015

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 115 v k.ú. Osečná (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2015

Město Osečná - záměr pronájmu pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr pronájmu pozemku par.č. 122/5 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. listopadu 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.