česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5 /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6 /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

 • Místo: Druzcov, Lesní Domky, viz přiložená mapka
 • Datum a čas: 14.10.2015 od 7.30 do 17.30

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. října 2015

ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5 /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6 /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

 • Místo: Část obce Osečná, viz přiložená mapka
 • Datum a čas: 9.10.2015 od 12.30 do 15.00

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. října 2015

Pronájem uvolněného bytu v bytovém domě Chrastná čp. 47

Volný byt 3 + 1 v Chrastné čp. 47 ve 2. NP, bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 15. října 2015 do 10 hodin na Městském úřadě v Osečné v podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. září 2015

Separace bioodpadů ve městě Osečná - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, viz příloha.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. září 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 23. září 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Separace bioodpadů ve městě Osečná“
 3. Různé
 4. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. září 2015

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. září 2015

Povinné očkování psů!!!

K zajištění povinného očkování psů proti vzteklině Městský úřad Osečná jako orgán veterinární péče oznamuje termíny a místa hromadného očkování psů proti vzteklině.

Chovatelé (držitelé) psů se mohou dostavit se psy staršími 3 měsíců, kteří nejsou v imunitě proti vzteklině, tzn. během uplynulých 12 měsíců nebyli očkováni a kteří jsou zdrávi, k hromadnému očkování proti vzteklině v termínech uvedených na tomto oznámení, nebo v jiných termínech k privátním veterinárním lékařům. Předvedený pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem, musí být v doprovodu dospělé osoby.

Nezapomeňte na očkovací průkaz psa!

Cena očkovací vakcíny je 70,– Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,– Kč.

ČASOVÝ ROZVRH:

 • 5. října 2015 od 14:50 do 15:00 hod. – Druzcov u požární zbrojnice
 • 5. října 2015 od 15:20 do 16:00 hod. – Chrastná u č.p. 38 „deputátní domky“
 • 5. října 2015 od 16:10 do 16:45 hod. – Lázně Kundratice u autoopravny Třešňák
 • 5. října 2015 od 16:50 do 17:30 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu
 • 5. října 2015 od 17:45 do 17:55 hod. – Kotel u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

 • 8. října 2015 od 17:00 do 17:15 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu

Dle § 55 odst.c) zák.č.87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění předpisů pozdějších, jsou chovatelé zvířat povinni dodržovat opatření stanovená k předcházení vzniku, zdolávání a zamezení šíření nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Porušování této povinnosti je posuzováno jako přestupek dle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.108/1987 Sb., o působnosti veterinární péče, ve znění předpisů pozdějších. Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 11 odst.2 uvedeného zákona až do výše 5.000,– Kč.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. září 2015

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie „Separace bioodpadů ve městě Osečná“, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. září 2015

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Městský úřad Osečná oznamuje, že od 14.9. do 17.9.2015 bude z důvodu školení uzavřena podatelna, pokladna a matrika.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. září 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.